Kommunedelplan Isfjorden var tirsdag oppe til endelig behandling i kommunestyret. Utvalg for plan og forvaltning stemte enstemmig for planen i begynnelsen av måneden.

Planen ble vedtatt mot fire stemmer. Det var de fire representantene fra Arbeiderpartiet som stemte mot, og de fremmet et alternativt forslag. De ønsket å godkjenne planen, med unntak av fjellandsbyen.

"Utvalg for plan og forvaltning bes vurdere om det er mulig å sette av noe mindre areal til Basecamp Kirketaket/fjellandsbyen"

Det fikk de ikke gjennomslag for. Resten av kommunestyret ønsket å godkjenne planen i sin helhet.

- Jeg er litt skuffet, men dette var ikke helt uventet. Vi klarte heller ikke å få gjennomslag for et liknende innspill sist gang saken var oppe i kommunestyret, sier gruppeleder Per Vidar Kjølmoen.

Han sier at de nå er bekymret for balansen mellom hyttebebyggelse og fastboende i Isfjorden. Det kom totalt 27 merknader til planen, og mange av disse handlet om hyttelandsby, adkomst og trafikk.

- Vi hadde håpet at planutvalget kunne se på planen en gang til. Hvis kommunedelplanen blir realisert i full skala vil Isfjorden bli ei helt annen bygd enn i dag. Vi merker oss at innspillene som har kommet om hyttelandsby i stor grad har vært negative, og vi merker oss særlig innspillene fra næringsdrivende i Isfjorden, som er bekymret for at bygda skal gå fra å ha uberørt natur til å være i stor grad utbygd, sier han.

- Ser ikke noe negativt med at det kommer en hyttelandsby

- Som eier og driver av en reiselivsbedrift selv, ser jeg ikke noe problem med at det skal bli hyttelandsby i Isfjorden. Jeg ser det derimot som et pluss, at det legges til rette for utvikling, sier hun.

Hun anbefalte kommunestyret å gå for planen.

- Det har vært en lang prosess. Det er uvanlig at en plan er ute på høring fire ganger, men det har gjort at mange har fått sagt sin mening, og planen har blitt grundig debattert. Nå er alle innsigelser trukket, og merknader er tatt hensyn til så langt det går sett opp mot samfunnsinteressene. Dette er en flott plan, sier hun.

Hun mener også at mange av merknadene går på privatrettslige forhold.

- Det kan vi ikke ta hensyn til i en kommunedelplan. Planen sier kun noe om hva området kan brukes til, sier hun.

- Mulighetenes plan for isfjorden

Ole Kjell Talberg (Sp) kalte planen "mulighetenes plan for Isfjorden, innenfor de rammene som er mulig å gi".

Også partikollega Gudrun Herje Langseth stemte for å godkjenne planen.

- Jeg føler vi har landet på et nivå som er til å leve med. Naturen blir ikke berørt ut over der hyttefeltet skal ligge, det er ikke planlagt noen innretninger i den "ytre" naturen. Vi må akseptere at planen er ferdig, sier hun.

Arne Hop mener at det antakelig ikke vil bli utbygging i full skala.

- Hvis etterspørselen etter hyttetomt blir så stor at disse feltene blir fulle, så blir jeg overrakset. Jeg tror ikke det blir så omfattende som det ser ut på kartet, så jeg er moden for å gå for innstillingen nå, sier han.