Kommunestyret behandlet torsdag saka om rammer for videre arbeid med, og ferdigstilling av kommunedelplan Isfjorden. Planen har vært på høring tre ganger. Hyttelandsbyen, Basecamp Kirketaket, går igjen i alle innsigelsene til planen.

I kommunestyret ble det flertall for dette fellesforslaget fra H, V, KrF og Frp:

1. Kommunedelplan Isfjorden tilrettelegger for destinasjonsutvikling der en «annerledes fjellandsby» inngår.

2. Adkomsten til en eventuell fjellandsby blir løst som en tosidig adkomst via Øvre Kavli og skytebanen, med framtidig utviklingspotensial.

3. Rådmannen tar initiativ til dialog med Isfjorden IL og aktuelle grunneiere med tanke på å tilrettelegge for friluftslivsformål og skiaktiviteter i Stormyr/Bruhaugen området. Det må sikres tilstrekkelig areal for å løse nåværende og framtidige arealbehov knyttet til stier, løypenett, skiarena og skibakker.

4. Rådmannen tar initiativ til dialog med Isfjorden og Åndalsnes skytterlag om fremtidig lokalisering av skyteaktivitet/flytting av skytebana.

5. 9-erbane på Hensøran tas ut av planen.

6. Rådmannen bes legge frem revidert planforslag for offentlig høring innen første halvdel av 2017 med siktemål vedtak høsten 2017.

Senterpartiet og Marit Nauste (uavhengig representant) stemte også for forslaget. I innstillingen fra formannskapet lå det inne et punkt om at planen ikke skal legge til rette for etablering av alpinbakke. Dette punktet ble nå tatt ut.

Ville ta ut hyttelandsbyen

Arbeiderpartiet ved Eirik Jenssen og Per Vidar Kjølmoen tok til orde for å godkjenne rammene for kommunedelplanen, uten hyttelandsbyen.

- Debatten her i dag viser at saka ikke er ferdig modnet. Vi har forslag som spriker i alle retninger. Og vi har et planutvalg som føler seg overkjørt. Jeg vil oppfordre til at vi kjører kommunedelplanen igjennom, og bruker mer tid på fjellandsbyen, sa Kjølmoen.

Senterpartiets Ole Kjell Talberg mente Arbeiderpartiets forslag ville bli vanskelig.

- Jeg forstår det som at Arbeiderpartiet sitt forslag er todelt; ta ut fjellandsbyen og jobbe videre med den. Det er ei kjempeutfordring å ta ting i ettertid. Alt må sees i sammenheng, så alt må tas i ett, sa han.

- Jeg deler mye av tankene til Talberg. Men saka er sterkt på overtid. Hyttelandsbyen er for dårlig forankret i både folk og politikere, sa Kjølmoen.

- Ikke godt nok forankret

Arne Steffen Lillehagen (V) sa seg enig med Kjølmoen og Arbeiderpartiet om at saken ikke er moden nok. Han mener fordi saka omhandler store interesser og store interessegrupper, må saka være godt forankret.

Arne Hop (Krf) sa fra talerstolen at han synes det har blitt en litt merkelig diskusjon.

- Vi skal jo bare peke på vegen videre, og ikke gå på detaljert planbehandling. Jeg forstår ikke Arbeiderpartiet sitt forslag med en gang heller. Har det ikke gått to år siden vi hadde besøk av investorene? Da vedtok kommunestyret å ta inn igjen fjellandsbyen. Og så foreslår Arbeiderpartiet å ta den ut igjen, og samtidig jobbe videre med den?

- Det er så stor usikkerhet i lokalbefolkningen. Vi som politikere er heller ikke modne nok til å gi de signalene som administrasjonen etterspør, svarte Kjølmoen som la til at han mente at det med alle innsigelsens som har kommet inn til planen, vil bli krevende å få den behandlet.

Basecamp Kirketaket har ført til mye debatt.