Senioringeniør Jan Erik Rinnan sier at de har snakket med personer fra AF Gruppen, som er hovedentreprenør på anlegget.

– Vi har fått foreløpig rapport på hva som har skjedd. Så har vi blitt enige om fremdrift om mer informasjon etter hvert, sier Rinnan.

– Hvordan ser Arbeidstilsynet på det som har skjedd?

– Det er ei alvorlig ulykke, nå skal vi finne ut hva skjedd og hvorfor – det er mange spørsmål som ikke er besvart.

Han sier de har vurdert å dra på ulykkesstedet, men endt på at de ikke skal gjøre det i første omgang.

– Politiet etterforsker saka og vi bistår dem i saka.

– Har Arbeidstilsynet vurdert å gi entreprenøren noen pålegg?

– Nei, nå har jeg avtalt en del ting med AF Gruppen, som jeg ikke kan gå i detaljer på her, men det er ingen konkrete pålegg.

– Fordi det ikke er behov for det?

– Nei, det er det ikke behov for slik som vi ser det nå. Men det er altså fortsatt en del som ikke er avklart, sier Rinnan.