– Nei, det har jeg overhodet ikke tenkt på. Nå gjør vi de nødvendige forberedelser, så skal vi gjøre det vi kan i den sammenhengen, sier Hovdenak.

– Hvem vil representere kommunen, i tillegg til advokat Arne Torsten Andersen?

– Det forbereder vi nå, og det har vi så langt ikke tatt stilling til. Men det skal være klart i god tid før rettssaka.

– Hva tenker du om at kommunen må i rettssalen for å løse tvistesaka?

– Hvordan ser du på kommunens mulighet for å vinne fram?