Det betyr at det går mot sivilsak i tingretten for å løse tvistesaken.

Bakgrunnen for kravet er uenighet etter at HENT AS fikk anbudet for byggingen av Helsehuset i Rauma. Veidekke/Kristiseter mener de burde vunnet.

248,3 mill.

Kontraktsummen med Hent endte på 248,3 millioner kroner.

Advokat Morten Goller i advokatfirmaet Wiersholm representerer Veidekke, som har kjøpt opp Kristiseter. Han bekrefter at de fredag sendte stevningen til Romsdal tingrett. En stevning starter normalt en sivil sak for tingretten. Ut over at de har reist krav om erstatning knyttet til kontrakten for Rauma helsehus, ønsker han ikke å kommentere en tvist som verserer for domstolene.

Etter det Åndalsnes Avis for-står, er det HENT AS sitt forbehold om grunnforholdene som stevningen i all hovedsak baserer seg på.

Hovedårsaker

Veidekke/Kristiseter har tidligere oppgitt tre hovedårsaker til at entreprenøren HENTs tilbud skulle vært avvist:

1. De mener anbudskonkurransen krevde at begge tomter skulle brukes til helsehuset, og at løsningen med en tomt først kom etter anbudsåpningen.

2. De mener at HENT i sitt anbud hadde tatt forbehold om marktrykk, som har gitt betydelige ekstrakostnader for kommunen – i form av en motfylling i sjøen.

3. De har også reagert på avvik fra reguleringsplanen

Avviste påstandene

Kommunen har tidligere avvist påstandene på alle punkt. Kommunens advokat har påpekt at det må være tre forhold

som må oppfylles for at Veidekke/Kristiseter skal få erstatning:

1. Det må være vesentlig brudd på regelverket

2. Det må være overveiende sannsynlig at Kristiseter hadde fått kontrakten ved en rettmessig inngåelse

3. Det må foreligge et økonomisk tap som kreves dekket

Vil ikke kommentere

Vi har bedt om en kommentar fra Rauma-rådmann Oddbjørn Vassli, men han sier han ikke vil kommentere saken før han har fått stevninga skriftlig.

Kristiseter skrev i oktober at deres direkte tap over kontraktsperioden foreløpig var estimert til cirka 30 millioner. Det er dette som kalles en positiv kontraktsinteresse; det de kunne ha tjent på å vinne anbudskonkurransen.

Etter det Åndalsnes Avis kjenner til, er kravet nå for positiv kontraktsinteresse redusert til 25,7 millioner kroner.

Entreprenør M. Kristiseter AS fikk ikke bygge helsehuset i Rauma. Kontrakten gikk til HENT AS. Helsehuset skal åpne i februar 2018. Foto: Evy Kavli