Aktiviteten på nasjonaldagen inne på anleggsområdet for Læringsverkstedets nye barnehage i Isfjorden, var både synlig og hørbar.

Nabo Even Heinåli reagerer:

- Beklager

Både anleggsleder Stig Midthjell fra byggherre Læringsverkstedet Prosjektutvikling AS og byggeleder Odd Ågedal i Konsmo Fabrikker AS, som bygger barnehagen, beklager:

– Som byggherre beklager vi på det sterkeste, sier Midthjell.

– Det er bare å beklage, sier Ågedal.

Ukjent med hendelsen

Begge sier at dette var ukjent for dem, inntil 18. mai, da de ble gjort oppmerksom på det:

– Dette er ikke noe vi ønsker i det hele tatt, og i alle fall ikke i sentrale strøk. Det er jo også i nær tilknytning til en skole. Hadde vi visst dette, hadde vi sagt nei. Dette vil vi ikke være bekjent av, sier Midthjell.

– Våre snekkere har fått beskjed om at de ikke skal jobbe på 17. mai.

– Er det greit med anleggsarbeid på en 17. mai?

– Nei, nei, nei. Det er helt uaktuelt. Mange av de folkene vi bruker har ikke samme nasjonalitet som deg og meg og har ikke det samme forholdet til 17. mai. Men vi oppfordrer våre ansatte til ikke å jobbe på 17. mai, sier Ågedal som torsdag snakket med transportøren.

Nabo reagerer

Nabo Even Heinåli sier han har full respekt for at noen må jobbe på en 17. mai.

– Men hvis det er slik at transportøren må jobbe, så kunne han heller jobbet på en lørdag, sier han.

Vi kjenner ikke identiteten til verken transportøren eller sjåføren. Og byggeleder Odd Ågedal ønsker ikke å opplyse dette til Åndalsnes Avis. Anleggsleder Stig Midthjell sier han ikke vet hvilket transportselskap som leverte varene 17. mai.

Som på 1. mai

For vel to uker siden skrev Åndalsnes Avis om anleggsarbeid utenfor Bunnpris 1. mai. Onsdagens hendelse er av samme karakter. Den gang snakket vi med operasjonsleder Siri Engdahl i Nordmøre og Romsdal politidistrikt som viste til «Lov om 1. mai og 17. mai som høgtidsdager».

– Lova sier at en høgtidsdager skal være jamnstilt med søndager. Og arbeid på søndager er hjemlet i §10-10 i arbeidsmiljøloven. Og der står det at arbeid på søn- og helligdager ikke er tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Og da er spørsmålet om det er nødvendig, sa Engdahl.