Rabbens nye barnehage på Stormtomta i Isfjorden skulle egentlig være ferdig til skolestart, men ny ferdigstillelsesdato er 4. oktober.

– Nå gleder vi oss veldig. Dette har vi ventet lenge på, forteller daglig leder Heidi Heen Brovold.

De har drevet med to midlertidige avdelinger, i Furulia og på Bedehuset i fire år nå. Rabben har nå 69 barn i barnehagen, og den nye barnehagen vil ha plass til 75.

Trygg på støy

Den nye barnehagen tar nå form ved siden av barneskolen, og de ansatte får komme med noen innspill til utformingen.

– Jeg har kontakt med flere andre styrere som nylig har flyttet inn i Læringsverkstedets nybygde barnehager som likner på vår, og de har gode erfaringer. De forteller om godt med plass og god funksjonalitet på bygget, forteller hun.

Valg av tomt for den nye barnehagen har vært mye debattert.

– Føler du deg trygg på at dette blir en god plassering av barnehagen?

– Ja, vi tror dette blir veldig bra. Vi må se på de fordelene som tomta har – med nærhet til skole, sentrum og idrettshall. Det er ei lett og god tomt, sier hun.

Bygget reiser seg

Hun innrømmer at de har vært litt bekymret for støynivået på tomta, med veger på begge sider.

– Men nå som vi har ser bygget tar form, tror vi ikke det skal bli noe problem, sier hun, og legger til at de fortsatt skal bruke naturen og nærmiljøet mye i barnehagen.

Stig Midthjell i Læringsverkstedet forteller at det går veldig bra i Isfjorden, og at de er i rute med byggingen.

Han forklarer at det er flere årsaker til at ferdigstillelsen blir noe senere enn først planlagt.

– Det handler blant annet om tomtesituasjonen, og at tomta trengte en del tid på å modnes. Det har vært fabrikk på tomta tidligere, og det har vært gjort en formidabel jobb med å skifte ut masser og lage støttefyllinger, forteller han, og legger til at foreldre nå kan være helt trygge på at jorda er fri for forurensning.

Læringsverkstedet måtte også få godkjent avkjøringen hos Statens vegvesen.

– Det er mange ulike ting som må avklares og godkjennes i en slik prosess, men nå tar bygget form og vi tar sikte på å åpne i løpet av oktober, sier han.