Kommunen må møte Veidekke/Kristiseter i rettssalen etter helsehuset-kontrakt:

EFTA-dom kan få betydning for rettssaka

En nylig dom i EFTA-domstolen kan få betydning for rettssaka som Veidekke/Kristiseter har anlagt mot Rauma kommune etter helsehuset-kontrakten.

Helsehuset: Hent AS vant kontrakten om å bygge helsehuset og fikk jobben som de krever 248,3 millioner kroner for å utføre.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Nyheter

EFTA-domstolen uttaler at en oppdragsgiver ikke trenger å gjøre feil av en viss alvorlighet for å utløse erstatningsansvar. Et enkelt regelbrudd er nok.