Skrevet av Rune Fromreide Sommer, kommunedirektør i Rauma kommune

Dette leserinnlegget er ment som en oppfordring til innbyggerne i Rauma kommune om at dere må bruke stemmeretten deres ved årets kommune- og fylkestingsvalg. De stemmeberettigede er de som fyller 18 år i 2023, og de som er eldre enn 18 år. Er du 17 på valgdagen, men fyller år innen utgangen av 2023 så er du altså stemmeberettiget. Stem!

Kjønnsmessig fordeler dette tallet seg på 2717 kvinner og 2861 menn, og av disse er 159 førstegangsvelgere. Jeg ønsker spesielt dere et godt valg!

Som kommunens øverste administrative leder er det viktig for meg å få frem at administrasjonen er og skal være partipolitisk nøytral. Dette er spesielt viktig i valgsammenheng, men også når vi forbereder de sakene som politikerne skal debattere og fatte vedtak i.

Sammen med valgstyret har vi ansvaret for at valget går riktig for seg. Akkurat nå er det åpnet for forhåndsstemming, og når dette skrives den 21. august har i underkant av 400 innbyggere brukt stemmeretten sin. Det lover godt for fortsettelsen! Hyggelige valgfunksjonærer i 1. etasje på rådhuset vårt er behjelpelige om det skulle være praktiske spørsmål rundt selve valget. Du finner også informasjon på kommunens hjemmesider.

Ditt valg av politisk parti må du velge helt selv – for i valglokalet er det ikke tillatt med noen som helst form for påvirkning.

I de foregående valgene har valgdeltakelsen ved stortingsvalget vært henholdsvis 74,6 prosent i 2017 og 76,5 prosent i 2021. For kommune- og fylkestingsvalgene har andelen som har brukt stemmeretten sin vært henholdsvis 61,4 prosent i 2015 og 66,7 prosent i 2019. Jeg håper at vi slår denne oppslutningen i valget den 11. september. I den sammenhengen er det veldig positivt at morgendagens (22. august klokken 19.00) politiske debatt på kulturhuset er fullbooket. Det tyder på engasjement og det er veldig positivt. Har du ikke billett så fortvil ikke. Debatten kan følges direkte på Åndalsnes Avis.

Jeg har lyst til å benytte denne anledningen til å gi ros til våre lokale politikere. Det er et ansvarsfullt samfunnsoppdrag å ta på seg. Innimellom kan det faktisk være veldig krevende – og jeg registrerer den debatten som nå går med tanke på at trakassering og trusler gjør at politikere ikke tar gjenvalg.

Derfor har jeg også tatt til orde for at denne formen for negativ aktivitet på sosiale medier må ta slutt også i Rauma. Sosiale medier brukt feil er kanskje en av de største farene for vårt etter min mening velfungerende demokrati. Derfor er det flott at vi har et politisk mangfold i kommunen vår. Det er flott at innbyggerne setter seg opp på partilistene og engasjerer seg i utviklingen av Rauma kommune. Dette må fortsette!

Derfor kjære innbygger – benytt stemmeretten din! Det er ikke sikkert at du er enig i absolutt alt som står i partiprogrammene, men ta likevel et valg, for hver enkelt stemme teller!

Godt valg!