Hun er en av ni søkere på rådgiverstilling – se lista