Kommunalsjef sluttet forrige uke – blir ikke erstattet