Skrevet av Renate Soleim, ordførerkandidat Rauma Frp

Nettopp fordi det er innlysende at det må gjøres strakstiltak for å bedre situasjon og sikkerheten for myke trafikanter i området, for den er allerede uholdbar. Noe som også kommunedirektøren påpekte møtet, så sendte jeg inn følgende interpellasjon til kommunestyre sammen med David Grøvdal (Ap).

Under møte den 08/06/23 i utvalg for plan og forvaltning, hadde vi i sak «PS-43/23 - Sluttbehandling - Detaljregulering for Holan II», en befaring på det aktuelle området, og en gjennomgang fra kommunedirektør om status og planer videre.

Det er innlysende at det må gjøres strakstiltak for å bedre situasjon i Isfjorden og det aktuelle området, og sikkerheten for myke trafikanter i området, for den er allerede uholdbar.

Vi fikk opplyst at det til høsten skal startes med dette arbeidet.

Så vi ønsker oppstart av strakstiltak så fort det lar seg gjøre, og en plan for fremdrift og forslag til dette fremlagt formannskap.

Trygge veier må alltid være i hovedfokus.

Forslag til vedtak

Kommunedirektøren lager en oversikt og liste med strakstiltak så fort det lar seg gjøre, og en plan for fremdrift og forslag til dette fremlagt formannskap.

For vi må sørge for trygge forsvarlige veier.

Men ikke hekte det på et forslag til Holan 2, hvor alle øvre myndigheter har trukket sine innsigelser.

Vi har et stort behov for boliger i Rauma, og området her var ment til akkurat det i kommunedelplanen.