Svarer på kritikken: – Vil ta en grundig gjennomgang