Overrekkelsen skjedde tradisjonen tro i høgtidelighet på Rauma kulturhus.

Det var ordfører Lars Olav Hustad som delte ut prisen på vegne av kommunen.

Overoppfylte krav

Det er Kraftfondet i Rauma som er jury og bestemmer hvem som skal få prisen. Fondet ledes av Arne Steffen Lillehagen. De øvrige medlemmene er Ingunn Svelle Heinåli, Torbjørn Rødstøl, Marianne Gjerde og Jo André Herje.

- Prisvinneren fyller alle krav som forventes, og på noen områder er de overoppfylt, sa Lillehagen i sin tale.

Symbol på samfunnsutvikling

Ordfører Lars Olav Hustad sa at næringsprisen kanskje er den viktigste prisen som deles ut i Rauma.

- Jeg gleder meg til dette hver eneste gang. For dette er symbolet på samfunnsutvikling, sa Hustad, og fortsatte: - Martin Kolberg snakket om fagforening, fagforening, fagforening. Jeg snakker om arbeidsplasser, arbeidsplasser, arbeidsplasser. Og ikke minst kompetansearbeidsplasser som dette firmaet er med på å utvikle gjennom sitt daglige arbeid og ikke minst ved å være framoverlent. Jeg har hatt gleden av å besøke bedriften ved et par anledninger, og jeg er blitt skikkelig imponert over måten de framstår på, og med Dag Unhjem i spissen er det ingen i tvil om at det er høg kompetanse som skjer hver eneste dag i dette selskapet.

- Jeg vil berømme ledelsen og ikke minst alle dere andre ansatte over at dere er med på å bringe samfunnet vårt framover med å utvikle PostNord til det det har blitt. Tusen takk, sa ordføreren.

Næringsprisen gikk i 2016 til Grande og Torbjørn Hjelden. I 2015 var det Lars Stenerud som ble tildelt prisen.