Og også sjefen for IT-avdelingen ved PostNord på Åndalsnes, Dag Unhjem, er tydelig stolt over meldingen.

– Dette er en anerkjennelse av at vi har klart å bygge et sterkt fagmiljø over tid. Dette er først og fremst et lagarbeid med mange flinke folk, flinke kolleger som yter langt mer enn å være på jobb, sier Unhjem.

Han sier de har fått en posisjon i Norge og Norden som de har tatt vare på.

– Det at vår løsning går ut til andre nordiske land, er ikke noe som skjer av seg sjøl. Og spesielt ikke når du har med Sverige og Danmark å gjøre – PostNord er i disse landene det gamle posten, og der de er mye større enn oss. Vi snakker om 15-16.000 i Sverige, 7-8.000 i Danmark og 1.200-1.300 i Norge.

Respektert og innlemmet

Unhjem verdsetter måten de er tatt imot på konsernhold – respektert og innlemmet – at de vil utnytte kompetansen på Åndalsnes.

– Vi er veldig takknemlig for måten de lar oss få bli med på og ta del i utviklingen, og får en så sentral posisjon. Vi må gjøre alt for å levere på dette, sier Unhjem.

– Vi blir betraktet som et kompetansesenter – i Stockholm kaller de det for «Åndalsnes Kompetansesenter», med forkortelsen ACC.

Det er Rauma kommunale kraftfond som deler ut prisen, og leder Arne Steffen Lillehagen er imponert over hva PostNord får til på Åndalsnes:

– Det er ikke tilfeldig at et nordisk konsern med 33.000 ansatte legger lands- og konsernfunksjoner til Rauma og Åndalsnes. Da må man ha vist resultat og at man er dyktig. For er det noe som raskt går ut på dato, så er det nettopp IT. Dette miljøet leverer framifrå. Da blir man småstolt som sambygding og representant for Rauma, sier han.

Kraftfondet har i sin begrunnelse lagt vekt på at PostNord på Åndalsnes har et sterkt fagmiljø innen sine avdelinger og har også bekreftet sin sterke posisjon i konsernet gjennom de siste åra.

Begrunnelsen

«IT-avdelingen står i en særstilling med sitt innovative utviklingsarbeid til stor nytte for hele konsernet. Fagområdet IT ledes av Dag Unhjem som fremheves som en viktig leder for at avdelingen har sin sterke posisjon også i konsernledelsen.

Sammen med sine ansatte har PostNord Åndalsnes den nødvendige utviklingskompetansen i konsernet. Økonomi- og trafikkavdelingen er lokalt viktige funksjoner som giør lokasjonen på Åndalsnes til en stor og sentral arbeidsplass også i Rauma. PostNord Åndalsnes har i siste tre årene økt bemanningen med 20 kompetansearbeidsplasser.

Bedriften er svært sterkt forankret i Rauma og er ofte synlige i samfunnet, blant annet stiller de gjerne opp med bedriftslag på ulike arrangement. Bedriften legger vekt på god trivsel i arbeidshverdagene og bygging av samhørighet.

PostNord Åndalsnes har lokale ringvirkninger for øvrig næringsliv. Selskapet er en storbruker av gods på tog og benytter ellers i stor grad lokale transportører til transport på vei i regionen.»