Kim Hugo Nyheim, rektor ved Isfjorden skole, skriver i et brev til Statens vegvesen at det ene overgangsfeltet midt foran skolen, ikke er nok. «Ulempen er at elevene og de voksne må gå så langt tilbake for å krysse riktig at det blir for fristende å krysse vegen utenom fotgjengerfeltet», skriver han.

Rektoren sier til Åndalsnes Avis at han mener det er naturlig å ha overgangsfeltet der hovedstrømmen av folk går. Derfor ytrer han et sterkt ønske om å få endret plassering av fotgjengerfeltet. Han foreslår at det etableres et overgangsfelt øst for skolen, fra busskuret og over gata. Han sier Læringsverkstedet også er enig i at det også bør opprettes et fotgjengerfelt vest for skolen, ved barnehagen. Rektoren sier han samarbeider med foreldre (FAU) om saka. FAU nådde i fjor fram med søknaden om redusert farstgrense forbi skolen.

– Flere felt vil også gjøre bilistene mer bevisst i et område som, med buss og biler for henting, kan være litt uoversiktlig, legger han til.

Nyheim hadde i forrige uke ikke fått svar på henvendelsen til Statens vegvesen.