PS: Velg "Kameravalg: Talerstol"

Under møtet skal rådmannens forslag til budsjett for 2016, økonomiplan for 2016-2019, handlingsplan for samfunnsplanen og forpliktende plan for ROBEK offentliggjøres.

Det åpne møtet begynner klokka 18.00, men allerede klokka 15.00 ble de ansatte i kommunen informert.