Ifølge rådmann Oddbjørn Vassli vil formannskapet får saka på bordet tirsdag 1. desember.

- Vi er spurt om å øke antall flyktninger for bosetting i Rauma. Vi har vedtatt å bosette 21 neste år, men er spurt om å ta imot 26 hvorav 6 er enslige mindreårige. I 2017 har vi vedtatt å ta imot 21, men er spurt om vi kan bosette 30 personer, hvorav 11 er enslige mindreårige, forteller Vassli.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skriver på sine nettsider at behovet for bosetting av flyktninger er økt med om lag 30 prosent sammenlignet med anmodningen fra i sommer. "Fordelingen mellom enkelte regioner, fylker og kommuner er imidlertid justert, slik at anmodningen er mer i tråd med folketallet. Det betyr at økningen varierer fra kommune til kommune."

– Det er aller viktigst at kommunene de neste årene tar imot de yngste av flyktningene. Denne sårbare gruppen av flyktninger blir mest skadelidende av å måtte vente lenge i mottak, sier Geir Barvik som er IMDis direktør og leder for Nasjonalt utvalg.