Nå jobber Astero og Rauma kommune med å være klar til bosetting av flyktninger fra 1. mars 2016.

Jobben til Astero blir å lære flyktningene norsk og samfunnsfag, karriereveilede dem og få dem ut i arbeid eller utdanning i løpet av de to åra introduksjonsprogrammet varer.

– Og gjennom det skal de bli fullverdige medlemmer av samfunnet i Rauma, slik alle andre i Rauma er, supplerer leder for kursavdelinga i Astero, Magnhild Solli Sorthe.

– Det er flyktninger som skal bosettes – dette er ikke personer som kommer til Rauma midlertidig, sier flyktningekoordinator Gunhild Dahle.

– Vil vise hva vi kan

Undervisningen skal foregå i Astero Raumas lokaler i Strandgata 20 på Åndalsnes.

– For oss var det viktig å få denne jobben av kommunen. Grunnen er at Astero fusjonerte med Troll-Tinn i mars i år. Astero er ny i kommunen, og vi ønsker å få et godt fotfeste og vise hva vi kan, sier avdelingssjef Arnt Ove Skjevik i Astero Rauma.

For Rauma kommune er det viktig at Astero har et arbeidsrettet fokus – også i måten de ønsker å undervise flyktninger.

– Vi har høge ambisjoner om at de fleste skal ut i arbeid eller utdanning. Og da har de gode forutsetninger fordi de har arbeidet med tilrettelegging og bedrifter i Rauma – de kjenner hva som skal til med oppfølging og motivasjon. Lokalkunnskap er viktig, sier flyktningekoordinator Gunhild Dahle, som begynner i jobben i Rauma 4. januar.

Kontrakten mellom Astero og Rauma kommune er ikke signert. Men partene røper så langt at det er snakk om en grunnpris – i tillegg til en mulig bonus.

– Bonusen blir betalt ut fra hvor mange som går videre i skole og arbeid. Vi har en ambisjon om at 90 prosent skal ut i arbeid eller utdanning i løpet av to år, sier Skjevik i Astero.

Nonprofit

Sorthe supplerer:

– Vi er ikke her for å bli rik. Astero er en nonprofitorganisasjon. Det er ingen som skal tjene penger på dette. Vi ønsker å skape et best mulig tilbud og et best mulig resultat sammen med kommunen – både for de nye som kommer og for dem som er her fra før.

Astero har i dag 27 vegledere. Mange av dem blir involvert i Rauma i større og mindre grad.

– Vi har en tverrfaglig stab og kan bruke kompetansen på tvers, sier Magnhild Solli Sorthe.