Kontrollstasjonen på Marstein som er under bygging, vil ikke få noen avkjøringsfil fra E136 for trafikken som kommer fra Verma mot Åndalsnes.

Trafikksikkerhet

– Slike avkjøringsfiler gir dårlig sikt for dem som skal kjøre ut på vegen. Bilene som kjører av kan skygge for trafikken som passerer i stor fart på utsiden. Vi hadde den samme diskusjonen på Vikebukt. Det ble ingen avkjøringsfil der heller, forteller Brudeseth.

– Så du mener avkjøringsfiler er mer trafikkfarlig enn ingen avkjøringsfiler?

– Ja, det er riktig. For trafikken som kommer fra Åndalsnes og som vil måtte krysse vegen for å komme inn på kontrollstasjonen, vil det bli bygget en passeringslomme på utsiden av E136- der trafikken som skal rett frem kan svinge forbi. Det er dette som er regnet som nødvendig i denne avkjørselen, presiserer Brudeseth.

Reduksjon av farten

– Bilene vil måtte bremse ned for å vente på at vogntogene skal svinge av vegen, så derfor vil fartsgrensen i området bli satt ned til 50 i de periodene det er kontroll, forklarer Brudeseth.

Vegen i området vil være bredere enn ellers, og 50 sona vil kun gjelde på en kort strekning foran og bak krysset.

– Hvordan er dere for øvrig i rute med byggingen av kontrollstasjonen?

– Det er hektisk. Vi har en frist til 30. november og den holder vi. Det kan imidlertid bli litt småarbeid stående igjen, forteller Brudeseth.

Tar over driften

Utekontrollseksjonen som skal drifte stasjonen, skal ta over medio desember.

Ifølge seksjonslederen, Runar Inge Larsen, vil det bli en liten innkjøringsperiode.

– Det er mye nytt og masse teknisk utstyr som må koples. Det vil gå litt tid før stasjonen vil bli tatt i bruk som ordinær kontrollstasjon, sier han.

Han påpeker at det vil bli en offisiell åpning av stasjonen på nyåret, men at det vil bli kontroller allerede i desember.

– Vi kjører litt forsiktig i starten og tar ikke så mange biler inn samtidig.

– Vil det bli mange kontroller fremover ?

– Det vil variere, men det er jo en tidsmessig stasjon som ertilpasset direktivene som er nå, og vil komme, fremover. Det vil nok bli flere kontroller enn tidligere. Med en egen kontroll hall kan vi foreta en mer fullverdig kontroll. Horgheim var gått rimelig ut på dato, sier han og vil også legge til:

– Og ikke minst; vi har fått et mye bedre sted værmessig!

Slik vil kontrollstasjonen se ut når den er helt ferdig. Foto: Statens vegvesen.