Erling Gullbekkhei er egentlig pensjonert sjåfør, men kjører i perioder strekninga Ålesund–Oslo opp til seks ganger i uka. Han har sett seg lei på det han mener er slurv i skilting i forbindelse med vegarbeid. Han peker på flere punkt fra Måndalstunnelen og opp Romsdalen.

– Midlertidige skilt

– Vi kan begynne med Måndalstunnelen. Jeg begriper ikke hvorfor det må brukes kolonnekjøring med ledebil i 20 kilometer i timen når det kjøres utenfor tunnelen? Det er ikke mange åra siden den vegen var trafikkert. Det hadde holdt med lysregulering der, sier han og fortsetter til Innfjordtunnelen.

50-soner i Innfjordtunnelen

Der reagerer sjåføren på de to 50-sonene midt i tunnelen.

– Det er ikke noe som foregår der på dagtid, så hvorfor nedsatt da? Jeg ser det står at det mangler rekkverk en plass, men hele tunnelen mangler jo kantstein. Og rekkverket som mangler, det er jo inne i en snuplass, sier han.

Irritasjonen fortsetter oppover dalen:

– Rassikringsprosjektet er for så vidt greit, men jeg skjønner ikke logikken bak strekningene med nedsatt fartsgrense. Det er 30 lenger ned, men jeg mener det er 50-sona nærmest Horgheim som burde vært nedsatt til 30-sone. Der er vegen så smal at et vogntog ikke har sjans til å møte en bil.

– Gule skilt står hele døgnet

Gullbekkhei reagerer likevel mest på skiltinga på Marstein, der det bygges ny kontrollstasjon.

– Der er det skiltet med vegarbeid, smalere veg og anleggstrafikk. Og det er redusert fartsgrense. Dette er feil, hevder han og sier at alle markeringer står utenfor vegbanen. Dermed er det ikke smalere veg, mener han.

– På kveld og natt er det heller ikke vegarbeid. Skiltforskriften sier at midlertidige skilt, på gul bunn, skal forblendes eller snus bort når arbeidet er avsluttet for dagen. Det blir ikke gjort!

– Hvem sitt ansvar er dette, mener du?

– Til sjuende og sist må det være Statens vegvesen, det er de som delegerer vegarbeidet, sier sjåføren som har flere liknende eksempler fra Oppland.

– Er dette bare irritasjon, eller har det andre konsekvenser?

– Jeg, mine kolleger og andre mister respekten for skiltinga.

Slik det skal være

Vegvesenet sier til Åndalsnes Avis at det er slik det skal være.

- Selv om det ikke foregår arbeid, så er det et anleggsområde. Da kan det stå maskiner inn til vegen og det kan være midlertidigheter av forskjellige slag. Da må man senke farta og være observant, sier prosjektleder Halgeir Brudeset.