FAU i barnehagen i Måndalen fortviler over at det ikke ligger inne penger til ny barnehage i budsjettforslaget for 2018 fra rådmannen.

– Det har vært plassmangel i barnehagen siden 2009. Det har vært søkt om utvidelse hvert eneste halvår siden da, forteller FAU-leder Inger Helen Rødal og FAU-medlem Gunvor Kristine Voldset.

For å ta av trykket på barnehagen, har noen av barna vært på det gamle SFO-bygget ved skolen, som nå er revet, og på idrettshuset.

Fra 1989

Barnehagen er fra 1989, og FAU-representantene forteller at lite er gjort siden den gang.

– De fleste rom brukes til flere ting. Stellerommet er også lager, og vognrommet er garderobe og spiserom er soverom. De ansatte har måttet ofre personalrommet sitt for å gjøre plass til barna, forteller Voldset.

De skryter av de ansatte ved barnehagen.

– De er utrolig flinke, og vi har stor tillit til dem. Dette er en uholdbar situasjon for både barn og ansatte, men de gjør sitt beste hver dag, mener de.

– Det er så mange unger her at vi har fått beskjed om at det vil bli vurdert inntaksstopp hvis det kommer flere søknader. Det kan ikke skje. Kommunen har hatt så god tid på seg til å løse dette, sier Rødal.

– Vi får hele tiden høre fra kommunen at barnetallet her går ned, men det er jo ikke tilfelle!

De mener at kommunen ikke har brukt penger på Måndalen barnehage.

– Lekene og apparatene ute er det FAU som eier. Vi har skiftet ut en del møbler inne også. Det burde ikke være vår jobb, men vi har tatt den, sier de.

Barnehagen har i dag 42 barn. Nå kan FAU fortelle om at det er barn som ikke lenger har lyst til å gå i barnehagen.

– Fordi det er så trangt og så mye støy, så blir det veldig overveldende for barna. Vi kan ikke risikere at foreldre flytter barna sine fordi tilbudet ikke er holdbart.

Samstemte foreldre

I forrige uke var det foreldremøte i barnehagen. FAU-representantene forteller at foreldrene er samstemte.

– Nå MÅ politikerne finne penger til ny barnehage, slik vi ble lovet i 2015. Pengene må komme i 2018, vi venter ikke lenger. Budsjettet i desember blir svaret vårt. Blir det «nei» da vil vi begynne prosessen om privat barnehage, for vi kan ikke ha det sånn, sier Rødal.

De sitter igjen med en følelse av å ikke bli hørt av kommunen, og forteller at de ikke har fått svar når de har henvendt seg.

– Vi føler også at vi blir holdt litt for narr. Vi kom selv med en skisse til en utvidelse av barnehagen i 2015, men fikk til svar at det ikke var nødvendig – for vi skulle jo få ny barnehage, sier Voldset.

I 2015 ble det gjort et forprosjekt, der det ble prosjektert for en barnehage i Måndalen til 13 millioner kroner.

– Men politikerne bevilger ikke penger til å bygge den. Det blir hele tiden utsatt, sier de.

– Frustrerende

– Vi har hatt møte med politikerne i høst, og vi fikk inntrykk av at politikerne er helt enige i at dette ikke er holdbart. Formannskapet har vært her og sett med egne øyne hvordan situasjonen er. Nå har vi klare forventninger til at de skal finne penger. Vi har ventet i flere år nå.

De legger ikke skjul på at de er frustrert over at bygda ikke kan tilby et godt barnehagetilbud.

– Er ikke barna framtida? Skal ikke de prioriteres? Er det foreldre i Måndalen som har ansvaret for å opprettholde et barnehagetilbud, spør de.

– Vi må ha en garanti for at vi får en ny barnehage, og vi må ha en løsning på utfordringene vi har fram til den nye barnehagen er på plass.