Ordfører Lars Olav Hustad (H) sier til Åndalsnes Avis at det i rådmannens forslag er satt av en million kroner til forstudie i 2018 og 30 millioner i 2019 og 30 millioner i 2020 til opprustning av skole og barnehage i Måndalen.

– Barnehagen er en del av pakken med opprustning i Måndalen. Vi må se på alt samlet når vi skal sette budsjett. Det er ingen tvil om at det barnehagen trenger et løft, og vi må prøve å finne rom til det, sier han.

Vedtas i desember

Endelig budsjett og økonomiplan vedtas 14. desember.

– Hva tenker du om at FAU vil vurdere privat barnehage hvis det ikke kommer penger til ny barnehage i 2018?

– Det er lov å ta egne initiativ. Men vi skal gjøre vårt for å prøve å få et godt kommunalt barnehagetilbud i Måndalen, sier han.

– Ser du det som mulig å finne penger i 2018?

– Vi trenger nok 2018 til å avklare, og ikke minst til arkitektkonkurranse, så 2019 er nok mest realistisk. Men som sagt; jeg ser absolutt behovet for en ny barnehage i Måndalen så raskt som mulig, sier han.

– Forstår skuffelsen

Også arbeiderpartiets Per Vidar Kjølmoen er klar på at barnehagen trenger en opprustning.

–Jeg forstår godt at de er skuffet. De trenger en ny barnehage, sier han.

Han forteller videre at de vil prøve å finne penger både til skole og barnehage i Måndalen.

– Vi ser absolutt behovet for det, men det er vanskelig å finne nok penger i budsjettet. Vi har et håp om å i hvert fall få startet oppgradering av skolen og barnehagen i løpet av økonomiplanperioden 2018 til 2021, sier han.

– Hva tenker du om at FAU vil vurdere privat barnehage hvis det ikke kommer penger til ny barnehage i 2018?

– Det har jeg ingen kommentar til, sier han.

I forslaget

Rådmannen foreslår i budsjettforslaget at oppgradering i Måndalen planlegges i 2018 og gjennomføres i 2019 og 2020.

Hun har også foreslått at ungdomsskoleelevene skal flyttes til Åndalsnes.

– Det er funnet rom for ei investering på 60 millioner til nytt skolebygg. Det er lite trolig at både barneskole, ungdomsskole og barnehage kan realiseres for avsatt investeringsbeløp, skriver hun i forslaget.