Det kommer fram i et brev han har sendt ordføreren torsdag 19 november.

I brevet referer han til et møte mandag 16. november med ordfører Lars Olav Hustad, varaordfører Arne Hop, formannskapsmedlem Arne Steffen Lillehagen og rådmann Oddbjørn Vassli, vedrørende at produksjonskjøkkenet var på sakslista til til kommunestyret 17. november.

"Mest naturlig og logisk"

Lars Wenaas skriver blant annet dette i brevet:

"Matproduksjon etter kok og kjøl prinsippet kan sikkert skje utenfor helsehuset, men når man nå uansett må bygge et nytt produksjonskjøkken er det viktig at man legger dette der det er mest naturlig og logisk at det ligger, nemlig der den største brukeren er. I tillegg får man et kjøkken som er en integrert del av helsehuset der de kjøkkenansatte har den daglige kontakten med de andre ansatte på institusjonen som gjør det vesentlig lettere å kommunisere og gi "ros og ris". Dette vil gjøre at mat som er så viktig for de pleietrengende får nødvendig fokus og ikke bare blir noe som kommunen er nødt til å tilby og det spiller ingen rolle hvor dette lages."

Bekrefter nye seks millioner

For å unngå at økonomi er et hinder eller motargument for å bygge produksjonskjøkkenet  helsehuset, bekrefter han i brevet at Wenaasgruppen øker sitt tilskudd med seks millioner kroner. Det vil ifølge han dekke merinvesteringen, i stedet for opprusting av kjøkken på sjukeheimen i Isfjorden.

Wenaas viser også til et brev han sendte formannskapet 2. juli i år, der han gjør rede for Wenaasgruppens argumenter for å plassere produksjonskjøkkenet i helsehuset og der de uttrykket stor bekymring for at kjøkkenet var i ferd med å bli plassert utenfor helsehuset.

Da saka om produksjonskjøkkenet skulle opp i kommunestyret tirsdag 17. november, ble det enstemmig vedtatt å lukke dørene av forretningsmessige hensyn. Ordføreren viste da til paragraf 23 i offentliglova, og ifølge ordføreren ble behandling av den planlagte saka utsatt.

I formannskapet 3. november vedtok et enstemmig formannskap at produksjon av mat kan skje like bra utenfor helsehuset, men at de ønsker også å utrede produksjonsalternativer på Åndalsnes videre.