På en pressekonferanse onsdag 23. april ble det klart at Wenaasgruppen vil samarbeide med kommunen om å bygge ny sjukeheim for hele kommunen.

Opprinnelig plan var at slik sjukeheim skal stå ferdig innen 2025. Men slik det ser ut nå kan dette framskyndes betydelig.

Wenaasgruppen har kontaktet kommunen og skissert tre mulige løsninger. Wenaasgruppen bygger og leier ut til kommunen, Kommunen bygger sjøl, mens Wenaasgruppen tilbyr rentefritt lån, eller eventuelt at Wenaasgruppen går inn med et engangsbeløp.

Det er allerede skrevet og signert intensjonsavtale melloom kommunen og Wenaasgruppen, der Lars Wenaas har signert.

Her heter det blant annet at partene er innforstått med at et offentli / privat samarbeid må skje innenfor det juridiske rammerverket som gjelder for slike forhold.

Avtalen er signert 10. april - altså før påske - og den inneholder noe så spesielt som en takknemlighetserklæring fra kommunen til Wenaasgruppen for muligheten til å realisere ny sjukeheim tidligere enn antatt.

Wenaasgruppen har tidligere bidratt til kommunens eldreomsorg ved å betale for kjøkkendrift. Ellers er et samarbeid om Romsdalstrappa nettopp avsluttet og ikke minst har Rauma kulturhus blitt til takket være Wenaas.

Lars Wenaas og Wenaasgruppen er i ferd med å gi sitt hittil største bidrag til Rauma kommune, når Wenaasgruppen nå inngår samarbeid om bygging av ny, sentral sjukeheim Foto: Øystein Talberg