Fristen for å søke om erstatning av tap til rovdyr i årets beitesesong var 1. november.

Tallene viser en klar nedgang i antall tapte dyr.

- I fjor ble det totalt søkt om erstatning for 1700 dyr tapt til fredede rovdyr, fordelt på 70 søkere, mens det i år bare er meldt inn drøyt 1100 tapte dyr for 54 søkere. Det er en stor nedgang fra i fjor, sier viltforvalter Astrid Buset hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Hun forklarer videre at det er hovedsakelig to grunner til nedgangen.

- Den ene grunnen er at jerven har tatt betraktelig mindre dyr i år, særlig i Trollheimen. Den andre grunnen er at det er meldt om færre skader av gaupe på Romsdalshalvøya. I fjor søkte bønder om erstatning for 282 sauer og lam tapt til gaupe i Fræna, men i år er det ikke registrert gaupeskade der, forklarer hun.

I fjor var det en nedgang i tap til fredet rovvilt på landsbasis, men det er først i år vi ser nedgang også i Møre og Romsdal.

Ingen tap i Innfjorden og Måndalen

De største samlede tapene finner vi, i år som i fjor, i Rauma.

- I Rauma er det søkt om erstatning for 410 tapte dyr. Det er også en nedgang mot fjoråret, da det ble søkt om erstatning for 475 dyr, men det kommunen har fortsatt størst tap i fylket.

I motsetning til i fjor har derimot Innfjorden og Måndalen fått være i fred for jervens herjinger i sauebesetningene, og alle bøndene skal ha fått hele buskapen hjem.

- Vi har ikke fått inn noen søknader fra Rauma vest, og det er ikke registrert skader i Måndalen og Innfjorden. Dermot ser vi at det er dobbelt så store tap på Norddal-sida, så det tyder på at jerven har holdt seg på den siden i år. Det er jo samme fjellområde og samme jerv som holder til der, sier hun.

I Rauma har også gaupe gjort skade, slik Åndalsnes Avis skrev om tidligere i år.

- Det er søkt om erstatning for 23 dyr tatt av gaupe på Holmemstranda, sier hun.

De endelige tapstallene for årets beitesesong blir først klare når erstatningssøknadene er ferdig behandlet rundt årsskiftet.