Bedriftene Plasto, PartnerPlast og Aak Safety, Nordveggen, Rauma kommune og SIVA (Selskapet for industrivekst) i Trondheim, signerte en avtale unde Raumakonferansen i dag.

Avtalen har som mål å bidra til etablering av et innovasjonsselskap og innovasjonssenter i Rauma.

– Flere bedrifter vil komme med etter hvert, sier Lars Stenerud som både er bedriftsleder i Plasto og styreleder i Rauma næringslag.

Kompetanse. Et samarbeid skal på sikt øke tallet på kompetansearbeidsplasser her i kommunen. Fra venstre ordfører Lars Olav Hustad, Solveig Brøste Sletta, Nordveggen og Lars Stenerud, Rauma Næringslag.

– Vi er tilrettelegger for at det hele skal komme i gang, forteller ordfører Lars Olav Hustad og beskriver kommunens rolle i det hele.

Stenerud forteller at det første halve året, etter at avtalen er signert, vil gå med til å fordele roller og definere strategier og mål.

– Til neste sommer skal vi ha på plass en prosjektleder som skal lede prosessen videre. Eller kanskje vi skal ha en base av folk i dette arbeidet, sier Stenerud og forteller at dette tiltaket er ganske spesielt på et sted som ikke har verken høgskole eller universitetet.

– Gjennom en slik allianse skal vi knytte oss tettere til både nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljø, vi skal drive forskning og utvikling i fellesskap og vi vil altså ha et løft på den akademiske skalaen, sier Stenerud og legger til at håpet er å generere flere kompetansearbeidsplasser til Rauma enn tilfellet er i dag.

Det vil også på sikt øke attraktiviteten til Rauma i forhold til bosetting og tilflytting.