Seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Sissel Hol, forklarer det som har skjedd slik:

- Rauma kommune gikk med underskudd i 2013. Alle kommuner må vedta hvordan underskudd skal dekkes inn. De har lov til å bruke to år på å dekke det inn, men Rauma vedtok at det skal dekkes inn i 2014. Det viste seg å være ambisiøst. De har brukt av dispensasjonsfondet til å dekke underskuddet i 2013, men siden de går med underskudd igjen i 2014, kommer strykningsregelen inn. Det ser da ut til at de bryter sin egen vedtatte plan for inndekninga av underskuddet fra 2013.

Ifølge Hol  må kommunen vedta regnskapet sitt på nytt, før hun formelt kan melde kommunen inn på ROBEK-lista.

Flere kommuner gjør samme feil

Hol sier det er flere eksempler på kommuner som har gjort det samme som Rauma.

- Når en kommune går med underskudd har de i utgangspunktet to år på å dekke det inn. Vi ser at flere kommuner vedtar at de skal dekke det inn på ett år. Det kan være mange uforutsette ting som skjer gjennom et år, og så klarer de det ikke likevel. Det fører til brudd på egen vedtatte plan og er i utgangspunktet en formalteknisk feil. De hadde kanskje klart å dekke inn underskuddet på to år, sier Hol.

Hun nevner Kristiansund som eksempel på en kommune som nylig ble meldt inn på ROBEK-lista på dette grunnlaget.

- Vanylven kommune er et annet eksempel. De klarte å betale ned underskuddet påfølgende år og kom seg slik fort ut igjen av lista. De ble innmeldt høsten 2012, og ble meldt ut våren 2013.

Seks kommuner fra fylket

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Når en kommune er oppført på ROBEK-lista må de få Fylkesmannens godkjenning for nye lån og leieavtaler. Per i dag er det i Møre og Romsdal seks kommuner som er inne på lista: Ålesund, Kristiansund, Hareid, Stranda, Sykkylven og Fræna.