Hele 37 eiendommer ble overdratt i Rauma i løpet av september.

Blant de som er overdratt er blant annet Trollstigen Resort, som Lars Kroken har kjøpt. Prisen var på 5,9 millioner kroner.

Disse solgte

Andel av Gnr 39, bnr 5, fnr 1 er overdratt for kr 200.000 fra Gerd Homlong og Gunnar Sekkenes til Jan Einar Willa og Helene Hanset Willa (29.09.2017)

Gnr 104, bnr 15 er solgt for kr 50.000 fra Per Skjelbostad til Ole Martin Skjelbostad (29.09.2017)

Joakimbakken 38 (Gnr 3, bnr 181, seksjon 1) er solgt for kr 1.950.000 fra Christian Hanset Slørdal til Geir Talset og Tone Tøvik (28.09.2017)

Gnr 196, bnr 30 er solgt for kr 300.000 fra Tor Rune Talberg til Ingrun Marie Løvik og Gunnar Løvik (28.09.2017)

Isfjordsvegen 8 (Gnr 26, bnr 334, seksjon 8) er overdratt fra Gunvor Doseth til Ove Doseth, Mariann Doseth og Eli Doseth (27.09.2017)

Paulineplassen 1 (Gnr 43, bnr 202) er solgt for kr 1.870.000 fra Birger Stavem til Sofie Gyldenås Olsen og Morten Flydahl (25.09.2017)

Gnr 152, bnr 4, fnr 2 er solgt for kr 1.000.000 til Mauritz Myklebust Skiri, Caroline Helland, Nils Ove Helland og Bjørg Eriksen Helland (25.09.2017) Salget omfatter også Gnr 152, bnr 4, fnr 3

Tuenvegen 20 (Gnr 3, bnr 3, fnr 15) er solgt for kr 1.400.000 fra Frode Slettaøien, Aud-Iren Toven og Hilde Slettaøien til Øyvind Helde Kjølseth (21.09.2017)

Berg-Erikstien 13 (Gnr 43, bnr 296) er solgt for kr 2.020.000 fra Irene Heen til Kaj Roger Gråberg og Therese Stennes Unhjem (21.09.2017)

Gnr 43, bnr 729 er solgt for kr 400.000 fra Autojordet Holding As til Morstøl Transport Da (21.09.2017)

Gnr 112, bnr 8 er overdratt fra Magnus Vold til Kristine Vold (19.09.2017) Overdragelsen omfatter også Gnr 112, bnr 105

Andel av Gnr 155, bnr 31 er overdratt fra Bjørg Runås Holm til Inge Holm og Stein Ove Holm (18.09.2017)

Gnr 155, bnr 31 er overdratt fra Ottar Inge Holm til Inge Holm, Bjørg Runås Holm og Stein Ove Holm (18.09.2017)

Gnr 158, bnr 28 er overdratt for kr 35.000 fra Rauma Kommune til Nils Valde (18.09.2017)

Gnr 47, bnr 27 er solgt for kr 600.000 fra Olav Lyder Lien og Torbjørn Lien til Peter Franz Josef Schulz og Hildegard Susanna Schulz (15.09.2017)

Gnr 201, bnr 66 er solgt for kr 1.200.000 fra Aud Marit Juul til Finn Aage Fjørtoft og Heidi Farstad Fjørtoft (15.09.2017)

Isfjordsvegen 10 (Gnr 26, bnr 71, seksjon 4) er solgt for kr 1.600.000 fra Monica Tjelle til Linda Sødahl (14.09.2017)

Andel av Langhauan 32 (Gnr 43, bnr 546) er solgt for kr 1.400.000 fra Willy Roger Stølan til Mariann Frisvold (13.09.2017)

Gnr 122, bnr 5 er solgt for kr 1.100.000 fra Magne Moen, Inge Moen, Erling Moen og Astrid M Thomassen til Egil Roar Lie Hovde (13.09.2017)

Gnr 38, bnr 34 er overdratt fra Amalie T K Tokle til Jarle Olav Tokle, Ingalill Oddny Johnsgaard og Gunn Elsa Haug (12.09.2017)

Andel av Gnr 38, bnr 34 er overdratt for kr 30.000 fra Gunn Elsa Haug og Ingalill Oddny Johnsgaard til Jarle Olav Tokle (12.09.2017)

Gnr 38, bnr 52 er overdratt fra Lars Kolbjørn Nygård til Arnhild Jenssen Nygård (08.09.2017)

Andel av Gnr 72, bnr 5 er overdratt fra Helga Nogva, Monica Sæterbø, Jonny Hersel, Mari-Ann Hersel, Gunn L Svisdal Hersel, Elsa Jorunn Fiva, Geir Hersel og Jan Morten Sæterbø til Odd Magne Hatledal, Ove Reidar Hatledal, Jan Egil Sæterbø og Terje Hatledal (07.09.2017) Overdragelsen omfatter også andel av Gnr 72, bnr 7

Gnr 97, bnr 44, seksjon 11 er solgt for kr 2.450.000 fra Maria Søvik til Palmar Dyrhol og Gunvor Dyrhol (07.09.2017)

Andel av Gnr 111, bnr 12 er overdratt fra Kjetil Grønlien til Jeanette A Grønlien (07.09.2017)

Vangsvegen 8 B (Gnr 27, bnr 4, fnr 93) er solgt for kr 2.250.000 fra Ingrid Susann Grøtta og Tor-Ivar Bakken Åndal til Christian Hanset Slørdal (06.09.2017)

Gnr 80, bnr 9 er solgt for kr 32.500 fra Ben Ole Gjershaug og Heidi Tømmerdal til Torbjørn Stenså Tokle (06.09.2017)

Gnr 9, bnr 28 er solgt for kr 5.900.000 fra Kjell Bergh til Lars Kroken og Cate Anita Hustad Kroken (05.09.2017)

Risengata 3 (Gnr 26, bnr 54) er solgt for kr 3.000.000 fra Riseng 3 As til Trg Eiendom As (05.09.2017) Salget omfatter også Gnr 26, bnr 55

Setervegen 88 (Gnr 43, bnr 617) er solgt for kr 2.200.000 fra Eva Olsen til Ola Brevik (05.09.2017)

Gnr 44, bnr 28 er overdratt fra Kaspar Hatlen til Borgny Hatlen og Knut Hatlen (05.09.2017)

Gnr 44, bnr 49 er solgt for kr 1.350.000 fra Leif Malones og Rigmor Marie Malones til Thomas Malones (05.09.2017)

Gnr 92, bnr 30, seksjon 2 er solgt for kr 1.650.000 fra Arild Bø til Vegard Nermoen Bø (05.09.2017)

Gnr 99, bnr 36 er overdratt fra Peter Engen til Kirsten Solveig Engen (05.09.2017)

Bjørklund 3 (Gnr 3, bnr 160) er solgt for kr 2.475.000 fra Ove Michal Berild til Heidi Hegh Johansen og Mats Daniel Viklund (04.09.2017)

Berg-Erikstien 5 (Gnr 43, bnr 304) er overdratt fra Målfrid Agnes Kvamme til Margareth Inger Klee og Jan Harald Kvamme (04.09.2017)

Gnr 139, bnr 2 er solgt for kr 1.150.000 fra Runar Oddbjørn Slinde til Erling Sylte (01.09.2017)