Men å åpne for trafikk vil utsette arbeidet.

Statens vegvesen lar det bli opp til entreprenørene å finne ut om det går an å åpne for trafikk i anleggsperioden. Men prosjektleder i Statens vegvesen, Arthur Selliås, er overbevist om at hvis det lar seg gjøre, blir det ikke aktuelt før langt ut i anleggsperioden.

Anbudene er inne

Seks entreprenører leverte inn anbud innen fristen 15. september. Vegvesenet hadde i anbudet lagt inn spørsmål om det lar seg gjøre å åpne for trafikk inntil to ganger på kveldstid.

– Det er for tidlig å si noe sikkert om dette nå, behandlingen av anbudene tar normalt minst to, tre uker, sier Selliås.

Døgnmulkt og premie

Han peker likevel på et par vesentlige faktorer som trolig vil påvirke svaret.

– Entreprenøren blir ilagt døgnmulkt om arbeidet ikke er ferdig innen fristen. Det i seg sjøl er ikke stimulerende til å utsette arbeidet ved å åpne opp for trafikk. Vegvesenet har også ei gulrot i den andre enden.

– Vi premierer entreprenøren om de blir ferdige med arbeidet før fristen. Det gjør også at de sannsynligvis ikke blir fristet til å gi bort produksjonstid. De må i så fall prise den tida høgt. Og da blir det uaktuelt for oss fordi vi ikke har midler til å betale en høg pris, forklarer prosjektlederen.

Hurtigbåt

Både ut ifra arbeidet som skal gjøres i tunnelen, og kontraktsforhold ellers, ser Selliås det som lite sannsynlig at kolonnekjøring kan bli aktuelt før langt ut i anleggsperioden, trolig ikke før til sommeren. Avdelingsleder i Statens vegvesen, Knut Nauste, sier de ser på andre løsninger for å lette stengingen. Det er blant annet gjort sonderinger når det gjelder hurtigbåt fra Molde til en plass på Bolsøy.

– Kan du si noe mer om det, Selliås?

– Nei. Det stemmer som Nauste sier, men jeg har ikke noe godt svar til deg utover det. Ei forsterking av busstilbudet fra Molde mot Åndalsnes, er et annet tiltak de ser på.

– Jeg tror det i dag går to busser på kveld. Vi tenker å øke til fire busser, sier Nauste. Han sier også at de har vurdert å begynne arbeidet seinere på kvelden, og de har vurdert helgearbeid.

– Vi har regnet på det, og avvist det. Det blir for kostbart, sier han.

Informasjonsmøte

Tirsdag til uka inviterer Statens vegvesen til informasjonsmøte i Skålahallen. Selliås sier hans forventninger til møtet er økt forståelse for løsninger til gjennomføring.

– Jeg opplever ikke at det er liten forståelse, men noen grupper har sterke motforestillinger. Og det forstår jeg godt. De får tredd nedover hodet ei belastning som de opplever som stor. Helst skulle det vært slik at arbeidet ikke rammer brukere, men de økonomiske rammene setter begrensninger. Det er et beklagelig faktum, sier Selliås.