Mandag 15 .september var det tilbudsåpning for rehabiliteringen av fv.64 Fannefjordtunnelen.[15.09.2014]

Seks entreprenører leverte anbud. Prisforskjellene var på cirka 18 millioner kroner.

Her er anbudene:

AST Entreprenør AS 127.130.866 kr.

Gjerden Fjellsikring AS  134.121.832 kr.

BMO Tunnelsikring AS 134.815.995 kr.

Hæhre Entreprenær AS 138.782.615 kr.

Implenia 124.110.661 kr.

AF Gruppen 142.378.590 kr.

Rehabiliteringen omfatter brannventilasjon, vann- og frostsikring, ny snuplass i tunnelen og en rekke sikkerhetstiltak.

- Anbudene skal nå kontrollregnes og kvalitetssikres før vi inngår kontrakt med entreprenør. Vi forventer anleggsstart i november, sier prosjektleder Arthur Selliås.

Statens vegvesen skal rehabilitere Fannefjordtunnelen på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune. Fylkeskommunen oppgraderer tunnelen for å møte krav i EU-direktivet om tunnelsikkerhet før 2018.