Lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget var onsdag ettermiddag på gjennomreise i Rauma. Sammen med stortingsrepresentant Helge Orten la han inn et stopp på Veblungsnes, der både partifeller og innbyggere var møtt opp for å fortelle hvor viktig en ny veg, som leder europavegen ovenfor Veblungsnes, er for dem alle.

Astrup kunne ikke love penger:

Gir utviklingsmuligheter

Astrup sa det var nyttig å se med egne øyne Veblungsnes og trafikkproblemene, og at en ny veg gir muligheter til å utvikle tettstedet på en helt annen måte.

– I NTPen er det gitt en arbeidsordre til Statens vegvesen. Det skal brukes 1,6 mrd. oppover Romsdalen for å utbedre de viktigste strekningene der. Og i den sammenheng finnes det programområdemidler og andre midler for prosjekt som ikke er prioritert i NTP, opplyste Helge Orten.

Ser nesten gravemaskinene

En av innbyggerne mente at prosjektet er så nær en realisering, at han nesten ser gravemaskiner borti svingene. Og Nikolai Astrup var ikke veldig uenig:

– Det ligger en arbeidsordre og muligheter for å prioritere penger. Det er ikke tvil om at dette er et prosjekt som i mine øyne ligger veldig godt an.

– Nei, svarer Helge Orten. – Jeg vil ikke sette dette opp mot hverandre, men heller se det i sammenheng. Det er satt av 1,6 milliarder kroner i statlige penger, så får vi komme tilbake når vi ser hva vegen vil koste og anbudene blir lyst ut. Dette ligger i stor grad i første periode i NTP. Målet er å se på hvordan vi kan bygge så effektivt og kostnadseffektivt som mulig, slik at vi kan få mest mulig igjen for pengene. Hvis vi kan få bygd denne vegen samtidig med det øvrige i Romsdalen, så vil det være en kjempebonus, sa Orten.

Vedtak om bompenger

Kommunestyrerepresentant Renate Soleim (H) presiserte at kommunestyret har gjort et vedtak om bompengefinansiering for å få realisert vegen. – Bompenger er en mulighet hvis det ikke kommer penger gjennom NTP, sa Soleim.

Hennes kommunestyrekollega Øyvind Hovde (H) supplerte:

Innbygger Rune Horvli tok også ordet om bompengefinansieringen:

– Det er kanskje det sterkeste signalet vi kan gi, at vi vil ha vegen og at vi vil være med på å betale for den hvis det er «kul umulig» å få til noe annet, sa Horvli.

Fra venstre Øyvind Hovde (delvis skjult), Nikolai Astrup, Helge Orten, Renate Soleim og Britt Janne Tennøy. Foto: Per-Kristian Bratteng