Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) var fredag på besøk i Rauma som en del av sin valgkampturné.

Da fikk han blant annet se situasjonen på Veblungsnes, og han fikk også tatt en titt på prosjektene som det jobbes med oppover Romsdalen.

– Vi prøver å få en helhetlig, langsiktig strategi på E136. Det er en viktig veg, og det er hovedtransportåren her. Da kan vi ikke ha den standarden som vi har enkelte steder her, sier han.

– Helst uten bompenger

Kommunestyrepolitikerne i Rauma har vedtatt at de aksepterer bompengefinansiering for å få orden på vegen forbi Veblungsnes. I møtet stemte Frp-politikerne Reidar Brude og Ronny Antonsen imot.

Også samferdselsministeren håper at vegen kommer på plass uten bompenger.

– Som Frp-er er jeg ikke glad i bompenger. Jeg mener at vi burde finansiert veger med statlige midler 100 prosent, for vi har kapitalen til det. Men så må vi også stikke fingeren i jorda. Så lenge vi ikke styrer alene, så vil andre kjempe bompenger inn, og vi må prøve å finne et best mulig kompromiss.

– Vi håper at Vegvesenet skal klare å holde kostnadene nede i de andre E136-prosjektene de har, slik at de statlige bevilgningene rekker lengst mulig. Det må til for å gjøre behovet for bompenger på Veblungsnes så lite som mulig, sier han.

Han mener alle må være med å bidra til dette.

– Man må ikke nå tenke at fordi prosjektet har funnet en plass i nasjonal transportplan, så er det bare å pøse på med alle mulige andre ønsker. Man må holde seg til nøkterne løsninger, slik at man får løst enda flere kilometer, sier statsråden.

Prosjektleder i Statens vegvesen Halgeir Brudeseth, fortalte Solvik-Olsen om prosjektene som er på gang.

– Vi regner med at omleggingen på Veblungsnes vil koste mellom 150 og 200 millioner, forteller han.

Han tror vegen må prosjekteres helt på nytt.

– Det lå planer på bordet for 15 år siden, men det har kommet nye standarder for veg siden den gang, sier han.

– Tror du at det er mulig å spare inn disse pengene på de andre prosjektene?

– Vi har tro på at vi skal kunne klare å spare en del når vi skal bygge krabbefelt på Stuguflåten-Rødstøl. Og vi håper at vi skal klare å finne penger der til Veblungsnes, sier han.

Lokalt engasjement

Veblungsnes kom i sommer inn i Nasjonal Transportplan som en merknad om at den måtte ses i sammenheng med resten av utbedringen på E136.

– Det er takket være lokalt engasjement at vi fikk Veblungsnes inn i planen, sier fylkesleder i Frp, Frank Sve.

Men jobben er ikke over.

– Nå må vi få prosjektet inn i handlingsplanene, sier han.

Viktig å vise fram

Lokalpolitikere fra Frp var naturligvis til stede under besøket.

– Hva er det viktig for dere at statsråden sitter igjen med etter dette besøket?

– At det er viktig å få utbedret E136 fullt ut, og at det også burde vært sett på Sørsida. Der har vi blant annet Hjelviktunnelen, hvor det virkelig er viktig å få gjort en utbedring. Også er det selvsagt viktig for oss at Veblungsnes blir utbedret uten bompenger, sier Reidar Brude.

– Tror dere at det har noe å si, at han kommer?

– Det er alltid nyttig å få toppolitikerne hit, og få vist dem hva som er viktig for oss som bor her, mener Ted Heen.

– Han har jo vært her før, men det er bra at han får sett problemene en gang til, sier Brude.

Ketil Solvik-Olsen besøkte Veblungsnes fredag, og fikk se utfordringene der. Han håper det blir ny veg uten bompenger. Foto: Fremskrittspartiet