Rauma kirkelige fellesråd hadde saka om ny kirke på Åndalsnes oppe som ei orienteringssak i torsdagens møte. Lars Olav Hustad mente at dette ikke er ei sak en kan ha hastverk i. Han mente også at saka må ses i sammenheng med spørsmålet om nye lokaler for kirkekontoret.

– Jeg synes ikke vi skal skynde på i ei så stor sak, med respekt for dem som har jobbet for dette i 80 år, sa han. Han oppfattet fellesrådsleder, Per Bersås, som negativ til ny kirke.

– Det kan hende jeg høres negativ ut, men som leder ha jeg et ansvar for konsekvensen av dette. Skal vi bygge ny kirke må vi vite hvordan dette vil gå økonomisk. Jeg er i utgangspunktet positiv til kirke, men det betinger jo da at menigheten er ivrig. At jeg opplever at det er litt hallelujastemning i Grytten sokn på det. Og akkurat det har jeg ikke sett, sa Bersås som sammen med kirkevergen nå vil skrive et brev til Grytten menighetsråd, der de ber om at en del ting avklares.

Kommunestyret har vedtatt at de vil ruste opp Vangstun for nærmere ni millioner kroner, om kirkekontoret inngår ei tiårig leiekontrakt der. Fellesrådet har frist til 31. august med å svare kommunen.