Onsdag kveld hadde mange tatt turen til menighetsmøte på Åndalsnes bedehus.

Der presenterte Åndalsnes kirkeforening planene for ny kirke, som menighetsrådet i Grytten har vedtatt at de skal jobbe for.

– Jeg er glad for at så mange kom, og det er gledelig å se at det er engasjement rundt den nye kirken. Mange er positive, sier Ole Johnny Amundsen.

Byens beste tomt

Arkitekt Kolbjørn Jensen i Link Arkitektur var også til stede på møtet.

Han skrøt av tomta som kirken skal ligge på.

– Dere er heldige, for dere har verdens fineste tomt. Jeg har aldri jobbet med ei så fin kirketomt, og jeg håper dere vil lykkes med planene deres, sa han til forsamlingen.

Han viste fram skisser av bygget slik de har tegnet det.

– Vi trenger ikke henge oss opp i detaljene nå. Vi regner med at det vil komme endel endringer senere i prosessen, etterhvert som dere bestemmer hvordan dere vil ha det. Men vi tror konseptet vi har laget skal tåle endringene, og det har vært viktig for oss å lage ei kirke akkurat til denne tomta, som passer inn i bybildet - og ikke minst naturen, sier han.

Han er innstilt på at det kan ta tid før første spadetak kan gjøres.

– Det tar som regel tid å fullføre et kirkebygg, mener han.

Vil koste 26,5 millioner

Stiftelsen «Åndalsnes bygger kirke» har rundt åtte millioner i egenkaptial, og det er beregnet at en ny kirke vil koste 26,5 millioner netto.

Da inkluderer kirken kirkerom og kontorer for kirkelige funksjoner. Kjeller, som man så for seg at kunne huse andre kommunale aktiviteter, og kapell/bårerom har blitt tatt ut av planene for å spare penger.

– Det har vi rett og slett ikke råd til. Men hvis noen mener dette er viktig og vil legge pengene på bordet er det absolutt mulig å få det til, sier Amundsen.

Grytten må stå

Prost Erling Nevland forklarte i møtet at Grytten kirke er listeført, og at det derfor ikke skjer noe med kirken selv om det bygges ny.

– Den kan ikke rives eller selges. Det kan derimot komme endringsforslag når det gjelder bruken av kirken, og det er det til slutt biskopen som avgjør, forklarte han.

Utfordrende økonomi

Til stede i møtet var også Ove Morten Berge fra kirkerådet i Oslo.

– Det er vi som til slutt skal godkjenne kirken, og derfor vil vi være inne i prosessen helt fra starten av. Det er spennende planer som blir lagt fram her, sier han.

Leder i Rauma kirkelige fellesråd, Per Bersås, fortalte at fellesrådet ikke har diskutert saken siden forrige gang den var oppe, i 2012.

– Da var planen at kirkestiftelsen skulle stå for både bygging og drift. Vi er ikke avvisende til forslaget om å bygge ny kirke, men vi har en utfordrende økonomi allerede i dag. Vi har mange kirker å drifte og vedlikeholde, og etterslepet er stort, sa han.

Vegen videre

Amunden forteller at vegen videre vil være i et godt samarbeide med Grytten menighetsråd og så videre sammen med Kirkelig Fellesråd.

– At noen kan være negative, må vi ha respekt for. Jobben videre blir å få frem behovet for en kirke, gjerne i kombinasjonen arbeidskirke på Åndalsnes, og at det er vilje til å få det til. Nå har vi muligheten til å samle alle kirkelige funksjoner på et sted - en fremtidsrettet løsning, sier han.

Det åpne møtet om planene for ny kirke og hva som skjer med Grytten kirke blir holdt i bedehuset på Åndalsnes. Blant annet kommer arkitekten for å fortelle om bygget. Foto: Linksignatur Arkitekter
Mange kom for å høre planene om den nye kirken. Rauma gospelkor underholdt og prost Erling Nevland holdt andakt før den nye kirken ble diskutert. Foto: Stine Vandevjen Olsen
Arkitekt Kolbjørn Jensen skrøt av kirketomta på Åndalsnes. Han mener det er den beste tomta han har jobbet med. Foto: Stine Vandevjen Olsen