I Rauma er det satt inn dublering (ekstra buss) på flere avganger og på flere ruter. Dette gjelder Åndalsnes-Frydenlund og Åndalsnes-Molde.

Bakgrunnen for saka i samferdselsutvalget i fylket, er at det i fjor høst ble det lagt fram en evalueringsrapport over ståplasser i skolebussene for skoleåret 2015/2016. Den gang ba utvalget om en liknende rapport ved oppstart av nytt skoleår 2016/2017.

Ståplasser i bussene utgjør en sikkerhetsrisiko. Det er påbudt med bilbelte i buss der det er montert.

"1. Er det ståplassar pr 1 oktober på nokon avgang i ditt område? 2. Var det ståplassar ved skulestart og kva vart evt gjort for å fjerne desse? 3. Kvar er det sett inn dublering for å unngå ståplassar?"

Skolebuss-operatørene har sendt inn sine svar, og av saksdokumentene framgår det at Veøy Buss har svart følgende:

"Vi hadde en del ståplasser på rute 424 (Åndalsnes-Frydenlund) på ettermiddager når skolene begynte, men det har jevnet seg ut nå. Hvorfor vet jeg ikke men sikkert pga. foreldre som henter og /eller er med venner hjem.

Vi har satt inn en dublering på den ruta på onsdager da alle elevene skal hjem samtidig. Vi får et større problem fra 1 nov til 15 mars da vinterskyssen trer i kraft. Da må vi ut med dublering på morgenen og ettermiddagen hver dag på rute 424.

Vi har også et lite problem hvis vgs. elever i Molde slutter tidligligere og vil ta bussen kl. 1440 som er en togbuss. Alle har ikke da fått plass, og resten har fått beskjed om å vente til neste som er en skolebuss kl. 15:15."

Samferdselsutvalget har møte onsdag om ei uke.

Fylkesrådmannen skriver i sitt saksframlegg at "Rutebilselskapa har varierande grad av problem med ståplassar i skolebussar og rutebussar. Det blir i stor grad sett inn tiltak når slike avvik blir meldt inn. Alle dubleringar vert handtert innanfor budsjett." Han innstiller på at utvalget tar saka til orientering.

Det koste deg 1.500 kroner i gebyr dersom du ikke bruker bilbelte i buss. Om barn under 15 år ikke bruker belte, kan føreren bli ilagt et gebyr på 2.000 kroner, og i tillegg få prikker i førerkortet.