Ingen skoleelever i buss på veg til skolene på Åndalsnes fredag morgen unngikk å bli kontrollert for bruk av bilbelte.

To politibetjenter fra det lokale lensmannskontoret var på plass og stoppet alle bussene med skoleelever.

Richard Merlid forteller at 29 elever ble registrert uten belte, men at tallet etter alt å dømme var betydelig høgere da mange belter ble tatt på i det bussen ble stoppet.

– Dette er forebyggende arbeid, sier Merlid og fortalte elevene hvor viktig det er for egen sikkerhet at de bruker belte i bussen.

Han legger ikke skjul på at både politi, foreldre og skole har en jobb å gjøre for å øke bevisstheten rundt sikkerhet i buss.

– De skal ikke ta på belte verken for politiets del eller for bussjåførens del. Det er for hver enkelts egen del, sier Merlid.