I begynnelsen av forrige uke ble faregraden på fjellet Veslemannen i Romsdalen oppjustert til faregrad gul, som er moderat fare. Da hadde bevegelsene i fjellet blitt gradvis større i løpet av den siste uka.

NVE har siden da kommet med daglige rapporter om tilstanden i fjellet, som overvåkes kontinuelig året rundt.

Torsdag skriver NVE i dagsrapporten at hastigheten i fjellpartiet minker sakte og er nå 7mm/døgn i øvre del og 1mm/døgn i nedre del.

Planen er å bruke vann på fjellet for å bidra til å få fjellet til å rase. Dette skal skje når bevegelsene er store og folk i faresonen er evakuert. Tidligere har vi sett at hastigheten i fjellet øker når det kommer store nedbørsmengder. I følge yr.no er det stort sett meldt oppholdsvær den neste uka.

NVE overvåker seks ustabile fjellparti som alle utgjør en høy risiko for fjellskred. Hvert fjellparti har til enhver tid et farenivå etter skala på fire trinn: Lav (grønt), moderat (gult), høyt (oransje) og ekstrem (rødt) fare.