– Jeg har ikke fullført rapporten etter tilsynet vi hadde der, men jeg kan bekrefte at forholdene er akseptable, sier kommuneoverlege i Rauma, Jon Sverre Aursand i en kommentar til ÅA.

Aursand kan samtidig opplyse at den lokale helsetjenesten i Rauma har en god dialog med dem som er ansvarlige for driften av mottaket og at det gjennomføres ukentlige møter for å ivareta den forventete standard knyttet til helseforebyggende tiltak. Tilsynet ved mottaket ble utført første uka i november.

Kravene som mottaket må innfri er spesifiserte i UDIs «krav til drift av akuttinnkvarteringer»