Rauma kommune forventer ekstrautgifter – så mye får de fra UDI