NSB satser hardt, med opplevelsestog og nye satsninger, men opplever likevel en liten tilbakegang i antall reisende i årets åtte første måneder.

NSB Regiontog på Raumabanen mellom Dombås og Åndalsnes På NSB Regiontog på Raumabanen var det 5,1 prosent færre kunder de åtte første månedene i 2015, sammenlignet med samme periode i 2014. Totalt er det registrert 81 700 passasjerer mellom Åndalsnes og Dombås i perioden.

- På Raumabanen har vi hatt en jevn nedgang de siste åra, men det dette kommer også litt an på hvordan man teller. Denne tilbakegangen er basert på trafikktallene kondukteørene teller ombord i togene, men hvis vi ser på antall personkilometer, altså antall solgte billetter ganger antall kilometer, så har vi faktisk en økning på to prosent på Raumabanen, forteller markedssjef Terje Fossum, som legger til at det er disse tallene som er avgjørende for inntekten.

Dovrebanen har stor vekst. I togene mellom Oslo og Trondheim var det 9,7 prosent flere kunder de åtte første månedene i 2015.

- Raumabanen burde hatt den samme veksten. Det er vanskelig å si akkurat hva som er årsaken til at Raumabanen ikke har det, men en av grunnene er nok den tøffe konkurransen vi har med fly fra Ålesund og Molde. Det er vanskelig for oss å konkurrere både på pris og reisetid, sier Fossum.

Han legger til at når det gjelder reiseliv og turisme har de oppgang på Raumabanen. Her er årets tall ikke helt klare ennå.

- Vi ser blant annet en ganske stor økning i turister som kommer fra utlandet og bruker toget til å reise rundt i landet, sier han.

Flere tar toget på landsbasis

På landsbasis hadde NSB en økning totalt 5,7 prosent flere passasjerer sammenliknet med samme periode i fjor. NSB-togene hadde 43.196 000 passasjerer de åtte første månedene av 2015.

– Det er svært gledelig at kundene fortsetter å strømme til toget. NSB utvikler togtilbudet videre, samtidig som vi må gjøre alt vi kan for å få flere tilfredse kunder, sier leder for NSB Persontog, Tom Ingulstad, i en pressemelding.