- Det er ikke flertall for å legge ned ungdomstrinnet på Åfarnes, sa Hustad til de mellom 70 og 80 personene som hadde møtte fram i gymsalen på skolen til det siste av tre folkemøter, som kommunen holder på tre steder i kommunen: Måndalen, Åndalsnes og Åfarnes.

Med denne godbiten tok han brodden av det som kunne blitt et rabaldermøte med innbyggerne. For i forslaget til langtidsbudsjett har rådmannen lagt inn at ungdomsskoleelevene skal skysses til Åndalsnes.

Etter møtet ønsket Hustad å presisere at et mulig samarbeid med Nesset bare er en mulighet, og ikke noe som er avtalt:

- Jeg må presisere at jeg har vært i kontakt med ordføreren i Nesset, og dette er litt ferskt. Vi kan ikke basere oss på det. Nå sier at vi får jobbe litt mer på nordsida og med skolen, og ta et møte med Nesset for å se om det er mulig. Vi skal ikke forskottere dette, men de er interessert i å samtale om det, sier Hustad.

Han presiserer at det ikke er sikkert at det blant flertallet av politikerne er et alternativ å legge ned ungdomstrinnet på Åfarnes,

- Men får man et visst elevgrunnlag, så er det mulig å forsvare å drive ungdomstrinnet videre, sier Hustad.

Lars Olav Hustad på Åfarnes skole. Foto: Per-Kristian Bratteng