– Penger erstatter ikke avlsmaterialet vi prøver å få til. Vi avler og planlegger for å få en mest mulig funksjonell og frisk sau, og penger kompenserer ikke årelangt arbeid, sier leder i Ulvådalen sausankerlag, Marianne Hunnes Gaustadnes.

Hun er en av mange sauebønder i fylket som har sendt erstatningskrav til Statsforvalteren.

Mye i Rauma

Ifølge Statsforvalteren har det før søknadsfristen 1. november kommet inn 59 søknader om erstatning for 1 473 sau og lam som er drept av fredet rovvilt i 2023. Dette er en økning på 14 søknader, og 379 dyr fra 2022. Økningen i tapte dyr er særlig stor i Tingvoll og Rauma. Også Surnadal, Sunndal, Molde, Vestnes og Stranda har økning i tap. Fjord er den eneste kommunen med nedgang i omsøkte tap.

– De som har store, flotte lam taper mye på erstatning med tanke på å få gode livdyr og fine slaktedyr. Når det er sagt, så er det helt påkrevd at erstatning utbetales uforkortet; tatt i betraktning at det er gjort et grundig dokumentasjonsarbeid av våre dyktige tilsynsfolk. Det skulle bare mangle at ikke statskassa kompenserer dette såpass som de gjør, i og med at vi av staten er påtvunget disse tapene, sier Gaustadnes.

Fjord og Rauma har de største tapene til jerv, mens Tingvoll har to tredeler av omsøkte tap til gaupe i fylket.

Figuren viser hvordan de omsøkte tapene i 2023 fordeler seg mellom beitekommunene. Foto: Statsforvalteren i Møre og Romsdal

Over 1000 sau

Totalt for fylket er det søkt erstatning for 1018 sau tapt til jerv, en økning på 174 dyr fra 2022. Hovedtyngden av tap til jerv ligger som tidligere i kommunene Fjord og Rauma, som til sammen har 692 tapte dyr.

Søknader om erstatning for tap til gaupe er på 434 sau og lam, en økning på 200 dyr siden 2022. Tingvoll står med 293 dyr for to tredeler av tapene til gaupe i Møre og Romsdal i 2023.

For kongeørn er det søkt om erstatning for 13 lam i Molde, 6 i Rauma og 2 i Sunndal kommune.

I fjor ble det totalt på landsbasis utbetalt 45,1 millioner kroner for tap av sau og lam til rovvilt i, og 93,5 millioner kroner for tap av tamrein i driftsåret 2021-2022.

Erstatningen skal kompensere den verdien av dyret som dyreeier normalt ville oppnådd ved ordinær leveranse til slakteri. Erstatning ytes etter sats for grunnverdi som dekker forventet slakteverdi og verdi av biprodukter ved normal levering til slakteri.