22. september skriver Nationen både på nett og papair at det ble laget 108 avviksrapporter etter rotenonbehandlinga av Rauma elv, i august, under tittelen "Sprøyter elva med gift uten verneutstyr".

Avisa har sett interne dokumenter som viser en rekke brudd på verne- og sikkerhetsbestemmelsene under aksjonen, som ble gjennomført av Veterinærinstituttet.

Saka er ledsaget av et bilde av seniorrådgiver Helge Dyrendal, sittende i en båt, som sprøyter elvebredden, uten vernemaske. Dyrendal er prosjektansvarlig i Direktoratet for Naturforvaltning, og var med på aksjonen i Rauma.

Dyrendal har ikke ønsket å kommentere dette overfor Nationen.

"Elever hang over rekkverket"

Men avisa viser til en medisinprofessor ved navn Terje Sagvolden. Han skal ha pekt på en mulig sammenheng mellom rotenon og utvikling av ADHD.

- I en av avviksrapportene skriver prosjektleder Roar Sandodden fra Veterinærinstituttet: "for dårlig prosjektplanlegging. Alt skjer tett opp mot behandling".

I en annen avviksmelding går det fram at elever fra Åndalsens barneskole var på tur over Grøttør Bru, fredag 30. august. "Elever hang over rekkverket tett på rørstrekk og konsekvensen ble unødvendig eksponering av tilskuere ved driv av spray/tåke", skriver Torun Hokseggen i Veterinærinstituttet, og legger til at årsaken var feil risikovurdering.

Åndalsnes barnskole skal ikke ha fått noen henvendelse fra prosjektledelsen.

Til Nationen sier Sandodden at denne avviksrapporten var upresis, og at elevene potensielt, hypotetisk, ved et vindkast kunne bli eksponert for drift.

Avviser fare

Men til Åndalsnes Avis ønsker Sandodden ikke å uttale seg. Etter at Nationen slo saka opp er det folk lenger opp i systemet som skal uttale seg.Sandodden viser derfor til seniorrådgiver i Veterinærinstituttet, Ketil Skår.

- Har elevene ved Åndalsnes barneskole noe å frykte, Skår?

- Nei. Og det er veldig trist hvis det blir en konsekvens av oppslaget i Nationen. Faktaboksen om rotenon som avisa har tatt med er også feil. I artikkelen gjengis innhold fra feilmerking og feil klassifisering som ble gjort av produsenten i en periode. Etter en vurdering ble rotenon nedgradert fra "meget giftig" til "giftig", og dette gjelder konsentrert rotenon.

Riktig sitert skal det lyde "Farlig ved svelging, giftig ved innånding. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved hudkontakt".

- Ingen tilfeldig forbipasserende har blitt utsatt for noe potensielt farlig, uten å vite det?

- Nei. De eneste som reelt sett har muligheten for å bli eksponert for rotenon i mengder av betydning er vi som jobber med det. På enkelte kritiske punkt prøver vi å holde folk unna. Vi ønsker for eksempel ikke at noen skal være der hvis vi opplever slangebrudd.

- I Veterinærinstituttet har vi hatt en gjennomgang av personellet med bedriftshelsetjenesten, men de finner ingen ting.

- Har Nationen laget storm i et vannglass?

- Jeg vil ikke si det slik. Men man har valgt en vinkling som gjør temaet problematisk. At man velger å vinkle det slik er får stå for avisas regning.

- Det er veldig mange avviksrapporter. Bør Veterinærinstituttet se på rutinene for hva som rapporteres?

- Nei, vi oppfordrer alle til å rapportere alt. Ingenting er for smått. I etterkant blir hendelsene kategorisert, og de aller fleste hendelser fra Rauma var av ufarlig karakter.

- Det betyr at noen få var farlige?

- Nei. Men vi tar med oss hendelsene i vårt videre arbeid, sier Skår.