De siste månedene har det vært mye debatt om Vågstranda skole, og i forkant av kommunestyremøtet tirsdag kom det inn to interpellasjoner (forslag som ikke står på den ordinære sakslisten), en fra Arbeiderpartiet og en fra Senterpartiet. Begge kom med forslag om ikke å legge ned skolen nå.

Det ble i budsjettmøtet i desember ikke satt av midler til videre drift av Vågstranda skole fra høsten 2017.

For at en interpellasjon skal realtietsbehandles må minst 2/3 av kommunestyre ønske det. Ti representanter sa nei til dette, og saken ble dermed avvist. Endelig vedtak om skolenedleggelse skal opp for kommunestyret i mai, og saken er nå ute på høring.

De som sa nei til å realitetsbehandle var Høyre (unntatt Øyvind Hovde), Ronny Antonsen (FrP), Marit Nauste (Uavh) og Arne Steffen Lillehagen (V)

Ville opprettholde skolen

Magnhild Vik (Sp) ba i sin interpellasjon om at det i kommende budsjettjusteringer blir lagt inn midler til videre drift av Vågstranda skole.

Hun argumenterte for dette ved å trekke fram at kommunens innsparing forsvinner når elevene går til private skoler, samt at kommunens økonomiske situasjon har endret seg mye siden desember. I interpellasjonen skriver hun at:

"Vi skal betale oss ut av ROBEK-lista allereie i vår. Så skal Måndalen skule oppgraderast. Det er slik eg ser det, uheldig å sende elevar til ein byggeplass. Slik situasjonen er no, meiner eg det er grunn til å oppretthalde Vågstranda skule. Det ser også ut til at kommunen ikkje sparer noko på å legge ned skulen, så økonomisk er det ingen grunn til å legge den ned."

Hun spurte i interpellasjonen hvilke økonomiske konsekvenser nedlegginga vil ha, og videre:

"Vil det ikkje vere naturleg å bruke Vågstranda skule i alle fall til nye Måndalen skule står ferdig?"

Ville utsette nedleggelsen

I interpellasjon fra Per Vidar Kjølmoen og Eirik Jensen i Arbeiderpartiet foreslo de å opprettholde nedleggelsen - men utsette den til Måndalen skole er ferdig renovert. I interpellasjonen skriver de at

"Vi risikerer nå å ende i en situasjon der alle parter taper. Kommunen oppnår få eller ingenøkonomiske besparelser, Vågstranda får et splittet oppvekstmiljø og Måndalen skole kan blisvekket."

Men de ønsker å sette krav til Vågstendingene:

"En løsning på dette kan være at kommunestyret benytter det økonomiske handlingsrommet som har oppstått til å utsette nedleggelsen på Vågstranda inn til ny skole i Måndalen er på plass. Løsningen vil forutsette at foreldrene på Vågstranda i stor grad vil ønske å benytte det offentlige skoletilbudet."

I møtet sa Per Vidar Kjølmoen at de var villige til å strekke seg langt for å få et omforent flertall for å ikke legge ned Vågstranda skole nå.

- Ja, det er mye penger, men jeg kan ikke tenke meg et bedre bygdeutviklingstiltak, sier han.

SV varslet i forkant av møtet at de ville støtte Arbeiderpartiet.

FAU varslet i et brev til politikerne natt til tirsdag at de er innstilt på å velge Måndalen dersom Vågstranda skole blir opprettholdt fram til Måndalen skole er opprustet.

- Lett å bruke penger når det ikke er snakk om budsjett

Alle politikerne er klare på at de ønsker en sterk Måndalen skole i framtida, men vegen dit er de uenige om.

- Kjølmoen og Jensens forslag er godt. Vi ønsker å styrke skolen i Måndalen. Det har vi en sjanse til å klare, ved å følge dette forslaget forslaget, sa Øyvind Hovde (H).

Partikollega Kristoffer Bakke (H) var uenig.

- Jeg kan ikke være med på å støtte dette forslaget. Når vi tar slike debatter utenfor budsjettmøtet, så er det mye lettere å bruke penger. Vi kan ikke behandle det når vi ikke vet hva det går ut over, sa han.

Han tror ikke elevene som nå velger private skoler er tapt for kommunen for alltid.

-  Når vi viser hvor oppriktige vi er, og vi viser resultatet av det med å skape en sterk skole i Måndalen, vil vi vinne de tilbake, mener han.

Også Lars Olav Hustad sa nei til å realitetsbehandle.

- I desember så var det stort flertall for å legge ned skolen. Alle skolenedleggelser frambringer store følelser, og jeg tror nesten ingen skoler blir lagt ned uten at det har vært en opprivende og krevende situasjon. Jeg er glad for at Kjølmoen og Ap inviterer til dialog om saken, men et de tallene vi har fått se i dag, kan ikke jeg se, at vi kan finne rom for fortsatt opprettholdelse, sier han.

- For sent

Saken om skolenedleggelse kommer opp igjen i mai for endelig vedtak.  Likevel mener flere politikere nå at saken er avgjort.

- Alle vil det samme, nemlig å styrke Måndalen. Vi styrker ikke Måndalen ved å legge ned Vågstranda nå, for da går elevene over til friskolene. Blir det ikke behandlet i dag, så vet vi hvordan det ender. Foreldrene må ta et valg nå, på grunn av oppsigelsestid på friskolene. I mai er det for sent, sier Gudrun Herje Langset.

Per Vidar Kjølmoen var villig til å strekke seg langt for å få et bredt flertall for saken, men forslaget kom aldri til behandling. Foto: Stine Vandevjen Olsen