Onsdag har Nesset og Sunndal felles kommunestyremøte, og tema for dagen er kommunesammenslåing.

Førsteutkastet til intensjonsavtalen er allerede klart, skriver Romsdals Budstikke.

Det er forhandlingsutvalgene i de to kommunene som har utarbeidet førsteutkastet.

Den nye kommunen skal hete Aura, og Sunndalsøra blir kommunesentrum, skriver avisen.

I avtalen heter det blant annet at:

"Vi skal være en livskraftig kommune som fremmer bosetting og næringsutvikling" og"Vi skal utvikle trygge oppvekstmiljø og gode og likeverdige tjenester og tilbud for hele kommunen."

Åpner for grensejusteringer

Avtalen åpner også for at de skal kunne gjennomføre grensejusteringer helt fram til år 2020.

"Eventuelle ønsker om utskillelse fra deler av den nye kommunen vil bli respektert og behandlet etter gjeldende demokratiske prinsipper/regelverk. Det sammen gjelder eventuelle ønsker fra nabokommuner om å bli en del av nye Aura kommune."