- Det er ikke lenge siden de første flyktningene kom hit, men vi har oppfattet at det er et positivt engasjement rundt flyktningene som bor her, sier Alf Roger Antonsen, leder i Rauma Røde Kors.

Og det er nettopp det positive engasjementet Røde Kors ønsker å bygge opp under med sitt kurs om det å være flyktningguide. Antonsen sier slikt arbeid er en del av kjernearbeidet til Røde Kors og viser til de mange kurs og tiltak for sosial inkludering.

- Integrering er ett mål og flyktningguide-kurs er én måte å bidra på.

Vil legge til rette

Antonsen presiserer at du ikke trenger være medlem i Røde Kors eller å gå kurset for å gjøre noe for flyktningene, men sier at Rauma Røde Kors ønsker å legge til rette for frivillige som ønsker å bidra med noe positivt til flyktningene.

- Om noen ønsker å arrangere noe, vil vi for eksempel kunne stille Røde Kors sine lokaler til disposisjon, legger han til.

Ifølge Antonsen er det Terri Senior fra Røde Kors sitt distriktskontor i Ålesund som kommer for å holde kurset onsdag kveld.

Medmenneske og veileder

- Å være flyktningeguide handler om å vise vedkommende lokalsamfunnet og plassen de skal bo. En flyktning kan møte store utfordringer med tanke på språk og kulturforskjeller, sier Antonsen.

På Røde Kors sin heimeside står det at en flyktningeguide kan gjøre overgangen lettere ved å bidra med veiledning og informasjon, men viktigst av alt kan de være et medmenneske, en som man kan stole på og støtte seg til i en krevende etableringsfase. Møtet mellom flyktning og guide skal være uformelt og ikke koste noe.

Mange påmeldt

- Så langt er det tolv som har sagt de kommer på kurset. Og hvis interessen er stor kan vi arrangere det en gang til, sier Antonsen.

Leder i Rauma Røde Kors, Alf Roger Antonsen. Foto: Stein Siem