Denne artikkelen var først publisert i papiravisa 31. mars 2016.

– De er enslige voksne, både kvinner og menn, forteller flyktningekonsulent Gunhild Dahle. Like før påske kom de første sju flyktningene til Rauma. I dag er det ni fra Eritrea på plass og seinere denne uka kommer en liten familie på tre fra Syria for å bosette seg i Isfjorden.

De fleste av de ni fra Eritrea er bosatt i et bofellesskap på Åndalsnes. – Vi har brukt mye tid på selve bosettingen og på å få ting på plass. Det har vært mange praktiske ting, forteller Gunhild Dahle og legger til at norskopplæringen begynner på fredag denne uka. I tillegg skal det lages individuell plan for arbeid og utdanning. Dette er også en del av et toårig introduksjonsprogram der norskopplæring blir vektlagt mest nå i startfasen.– Vi vil også kartlegge hva Rauma trenger når det gjelder arbeidskraft. Det vil nok påvirke valgene flere kommer til å ta, sier Gunhild Dahle. Hun legger til at de som har kommet til Rauma, kom til Norge i perioden mai til oktober i fjor. Noen har så vidt startet på å lære norsk i de mottakene de har bodd.

Forventninger

– Hva forventer du nå av lokalsamfunnet her i Rauma?

– Jeg forventer og håper på at folk skal ha en lav terskel for å ta kontakt og med det bidra til å lette integreringsprosessen. Jeg håper folk kan møte på Språksprell i biblioteket der både flyktningene og andre innflyttere fra andre land møtes for å snakke norsk. Jeg håper også frivilligheten stiller med åpne armer slik at det blir mulig å være med på aktiviteter, sier Gunhild Dahle.

Gaider

Flere har tidligere meldt seg som interesserte flyktningeguider. For slike gaider skal det den 13. april arrangeres kurs.

– Det er veldig viktig med kulturkunnskap og kulturforståelse i denne prosessen, sier Gunhild Dahle. Informasjon om Eritrea blir derfor en viktig del av kurset i april.– Det er mange som er opptatt av å bidra eller å gi bort ting som kan komme til nytte. Det er vi veldig glade for. Men bruk gjerne ÅIF-butikken eller Frelsesarmeen. Vi har den oppfatning at det er bedre å bruke det statlige tilskuddet på viktigere ting enn nytt inventar og møbler. Vi har kjøpt veldig mye brukt nå i starten, forteller Gunhild.

Flere

Planen for Rauma er å ta imot 19 flyktninger innen 1. juni. Det kan det spøke for i og med at saksbehandlingen i UDI er forsinket og at det per dato mangler bosettingsklare flyktninger.

– Vi vet derfor ikke når de kommer. For oss skaper det ikke økonomiske utfordringer fordi vi ikke har inngått leiekontrakter på hus, men det gir utfordringer i form av at vi kan gå glipp av gode boliger til dette formålet. Det er ingen god situasjon, sier flyktningekonsulenten.– Har dere lykkes så langt føler du?– Dette er første gangen og vi kommer nok til å justere visse ting. Vi er opptatt av å møte enkeltmennesket og vi har prioritert aktiviteter som har blitt sattv veldig stor pris på. Så langt har de ikke rukket å bli særlig kjent på stedet de har kommet til og det blir ikke riktig av meg å formidle hva de har sagt om å komme hit. Det får blir opp til hver enkelt så si noe om. Men vi er i gang og det har vært travelt. Vi er klar med et introduksjonsprogram i løpet av en måned. Lova sier at det må skje i løpet av tre måneder. Slik sett er vi også godt i gang, sier Gunhild Dahle.