Vannføringen og vannfargen i elvene er helt avgjørende for om det blir fanget mye eller lite laks. For lite vann, eller for mye, for blank elv, eller for grumsete – det har tradisjonelt vært de vanligste måtene å forklare at resultatet av mange timer med fiskestang ikke gir noe resultat.

Men i år er det noe som ikke stemmer. Det blir fanget både laks og ørret, men vesentlig mindre enn normalt.

Rapporten fra de tre viktigste lakseelvene i Rauma er ganske likelydende. Måna i Måndalen, Isa og Glutra i Isfjorden og Rauma elv gir ikke den forventede avkastningen på innsatsen som legges ned av et betydelig antall fiskere.

Merkelig sesong

– Det har vært en merkelig sesong så langt. Det har uten tvil vært mindre fisk enn normalt. Og det gjelder ikke bare én enkelt elv – jeg snakker med fiskere som melder om det samme i mange andre, kjente elver, sier Sindre Mittet.

I løpet av ukene som har gått siden de to Isfjordselvene Isa og Glutra ble åpnet for sportsfiske har han tilbrakt mange timer i elvene. Og noen laks og ørret har han halt opp av vannet, men altså færre enn forventet.

– Det som gjør det ekstra merkelig er at forholdene i elvene har vært helt ideelle i sommer. Faktisk helt perfekt med tanke på vannføringen. At det også har vært veldig bra salg av fiskekort og mange som har fisket gjør det bare enda vanskeligere å forklare hvorfor laksen uteblir, mener Sindre Mittet.

GLADLAKS: Ni år gamle Arn Kristiansen Sæther er en av de heldige som har fått kjenne på fiskelykken i Måna elv i sommer. Han fikk en laks på 1 kilo. Foto: privat

I Måndalen har Joakim Vollset Kristiansen gjort liknende betraktninger.

– Det ser foreløpig ut til at 2023-sesongen i Måna gir noe mindre fangst enn i 2022. Jeg har ingen spesiell forklaring å komme med, sier Vollset.

Han peker på et lyspunkt: Som tidligere år har Måna Elveeigarlag også denne sesongen tildelt en del av kvoten til barn og ungdom, og rekrutteringen har gitt resultater. Han viser til at flere unge sportsfiskere i bygda har hatt fiskelykken på sin side.

Det har for øvrig blitt fanget en del laks på mellom fire og seks kilo, og blant de yngste sportsfiskerne har Noah Helset Strand den foreløpige årsrekorden i følge laksebørsen på elveguiden.no med en laks på 4,6 kilo, som han fikk på kroken.

ERFARING: – Situasjonen er ikke alarmerende foreløpig, mener Vidar Skiri. Han har vært roer og klepper for andre laksefiskere i Rauma elv i hele sitt liv. Foto: Stein Siem

De største og fleste laksene blir imidlertid fanget i Rauma elv. Lederen i Rauma elveeierlag, Vidar Skiri, følger utviklingen i laksevassdraget tettere enn noen andre.

Hele landet

– Så langt har det vært et ganske dårlig sportsfiske etter laks i hele landet, kanskje så mye som halvert i noen elver. Sesongen startet riktignok ganske bra med bra innsig av stor fisk, men så roet det seg ned, sier Skiri.

– Men det er litt for tidlig å dra en endelig konklusjon om hele sesongen foreløpig. Det kan fortsatt skje at fisket tar seg opp mot slutten av sommeren – det er viktig å huske at alle ville bestander har naturlige svingninger.

– Foreløpig er ikke situasjonen alarmerende. Det har blir fanget mindre fisk enn vi håpet på, uten at vi helt forstår hvorfor. Varmere vann ute i havet er ikke gunstig for den nordatlantiske laksebestanden. Lakselus og rykter om ulovlig garnfiske ute i havet kan også være medvirkende forklaringer, sier Vidar Skiri.