VARSEL: Flere som har vært i nærheten av det rasutsatte stedet i Vistdalen har mottatt dette varselet. Foto: skjermdump

Da den tidligere flyalarmen ble testet ut 14. juni i år som signal til mobiltelefoner, var dette en landsdekkende alarm.

DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) kan også sende ut mobilvarslinger til et bestemt geografisk område, noe som mange erfarte nå etter jordraset i Vistdalen i helgen. Da var det kun de som befant seg i et begrenset område i nærheten av det rasutsatte stedet som mottok nødvarsel på telefon.

Må oppdateres

Teknologien for å motta nødvarsler er innebygget i de fleste moderne mobiltelefoner og må bare aktiveres. Det skjer automatisk når du oppdaterer til nyere programvareversjoner av Android og iOS. Nødvarsel bruker ikke telefonnummeret ditt eller noen andre opplysninger om deg. Det spiller derfor ingen rolle hvilket abonnement du har, hvor du bor eller jobber, eller hvor telefonen er registrert.

Det er gratis å motta et nødvarsel. Du trenger ikke å registrere deg, melde deg på eller laste ned en app.

For å kunne motta Nødvarsel må du ha 4G eller 5G dekning fra din operatør. Telefonen må også være oppdatert med riktig programvare.

Amerikansk løsning

Teknologien som benyttes for å sende ut nødvarsel i Norge, er en amerikansk løsning. Den teknologiske løsningen har navnet Cell Broadcast, og skal fungere uansett om nettet er overbelastet av datatrafikk eller når det er mange som prøver å ringe eller sende SMS-er samtidig, noe det gjerne kan være ved katastrofer. Den norske versjonen av systemet baserer seg på en meldingsplattform fra det amerikanske programvareselskapet Everbridge.

Når meldinger skal sendes ut via løsningen defineres koordinater for området meldingene skal nå. Så omdefineres dette området hos mobiloperatørene til et fysisk område der alle mobiler skal få varsel.

Disse enhetene kan motta Nødvarsel:

  • Android-telefoner med operativsystem Android 11 eller nyere

  • Smartklokker og telefoner som har Android GO støttes fra Android 13 og nyere

  • Apple-telefoner som er iPhone 8 eller nyere og som er oppdatert med iOS 16.2 eller nyere

  • Apple Watch, som er oppdatert med watchOS 9.2 eller nyere

  • Smartklokker som bruker wearOS